ศบค. รายงานพบติดโควิดรายใหม่วันที่ 27 ก.พ. เพิ่มอีก 72 ราย รวมยอดป่วยสะสม 25,881 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

 เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 ก.พ. ศูนย์ข้อมูล covid-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 72 ราย ป่วยสะสม 25,881 ราย หายป่วยแล้ว 25,022 ราย เสียชีวิตสะสม 83 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 72 ราย พบเป็นติดเชื้อในประเทศ 63 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง ในสมุทรสาคร 34 ราย ปทุมธานี 6 ราย กทม. 5 ราย ตาก 2 ราย นครปฐม 2 ราย และอยุธยา 1 ราย ส่วนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พบ 13 ราย แยกเป็น ปทุมธานี 8 ราย ตาก 2 ราย สมุทรสาคร 3 ราย