ยอดผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ 45 ราย ติดเชื้อในประเทศ 37 ราย มาจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 25,809 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตรวม 83 ราย

 เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 26 ก.พ. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 45 ราย ติดเชื้อในประเทศ 37 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 8 ราย ในจำนวนนี้มาจากผู้ป่วยใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 32 ราย และค้นหาเชิงรุกในชุมชน 5 ราย มาจากต่างประเทศ 8 ราย รวมพบผู้ติดเชื้อในประเทศ 23,056 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2,753 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 2,143 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 25,809 ราย รักษาหายเพิ่ม 218 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 24,952 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 774 รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ผู้เสียชีวิตสะสม 83 ราย

 ขณะที่ข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก วันเดียวกัน อยู่ที่ 113,517,015 ราย เพิ่มขึ้น 428,063 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 2,517,949 ราย เพิ่มขึ้น 10,156 ราย ราย หายป่วย 89,108,799 ราย สำหรับ 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมสูงสุด ประกอบด้วย อันดับ 1 สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสะสม 29,048,734 ราย อันดับ 2 อินเดีย 11,063,038 ราย อันดับ 3 บราซิล 10,393,886 ราย อันดับ 4 รัสเซีย 4,212,100 ราย อันดับ 5 สหราชอาณาจักร 4,154,562 ราย อันดับ 6 ฝรั่งเศส 3,686,813 ราย อันดับ 7 สเปน 3,180,212 ราย อันดับ 8 อิตาลี 2,868,435 ราย อันดับ 9 ตุรกี 2,674,766 รายอันดับ 10 เยอรมนี 2,426,819 ราย