คณะผู้บริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดี 

ที่ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง วันนี้ (22 ม.ค.) นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย , นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ อุปนายกฯ , พันโทหญิง ดร.อภิญญา ดัชถุยาวัตร เลขาฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงหายจากพระอาการประชวร

ทั้งนี้สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีได้ทุกวัน ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. โดยขอความความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด