เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้ามอบแอลกอฮอล์เจล และเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับกรมสวัสดิการทหารเรือ, รพ.บางใหญ่ และ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ระลอกใหม่

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด น้ำดื่ม และชุดอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่


โดยมีคุณพรธิภา เรืองฉาง ผู้ชำนาญการอาวุโสพัฒนาธุรกิจ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ในพื้นที่ร่วมมอบ ให้กับ นาวาเอกวิจัย จันทร์แทน หัวหน้าสำนักงานควบคุมอาคารบุคคโล กรมสวัสดิการทหารเรือ


 คุณสันติพร อัมพรมหา รองผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ในพื้นที่ร่วมมอบให้กับ คุณอญวดี ศิริโยธา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วย คุณกฤชคุณ สีด่อน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และเลขานุการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี  

และ นายอนุชาย เย็นใจ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไปปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ในพื้นที่ร่วม มอบให้กับ ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว และ นายวิชิต ศรีจันทร์ ปลัดอาวุโส อำเภอบ้านแพ้ว ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ซีพี ออลล์ จะทยอยสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ แทนความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงพี่น้องชาวไทย เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป