เขาทราย ประเดิมรับเงิน กองทุนประกันชีวิต จากผู้มีสิทธิเกือบล้านราย "เช็กชื่อใช้ ได้เงินจริง จ่ายจริง" หลังกองทุนประกันชีวิต เปิดโครงการคืนเงินเป็นปีแรกแก่ผู้เคยทำประกันชีวิต พร้อมชู "ซ้ายทะลวงไส้" เขาทราย แกแลคซี่ เป็นเคสตัวอย่าง

นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต, ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ รองประธาน กก.บริหารกองทุนประกันชีวิต และ นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ร่วมต้อนรับ ครอบครัว นายสุระ แสนคำ หรือ "เขาทราย แกแล็คซี่" ตำนานแชมเปียนโลกชาวไทย ซึ่งเดินทางมารับเงินกรมธรรม์ ตามนโยบายของรัฐบาลให้กองทุนประกันชีวิตเร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้สิทธิประโยชน์จากการทำประกันชีวิต เกี่ยวกับเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความต่อเนื่อง 

จากการเปิดเผยล่าสุด มีเงินตามกรมธรรม์กว่า 1,356 ล้านบาท จากผู้เอาประกันที่มีสิทธิ 991,786 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีชื่อ นายสุระ แสนคำ รวมอยู่ด้วย โดยได้ทำประกันชีวิตไว้เมื่อเกือบ 20 ปีที่ผ่านมาแล้วเลิกส่งเบี้ยประกันไปก่อนครบกำหนด เนื่องจากเพื่อนซึ่งเป็นตัวแทนประกันไม่มาเก็บเงินค่าเบี้ยประกัน ซึ่งตัวของเขาทรายเองก็ไม่รู้ว่า ตนยังมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ หลังจากกองทุนประกันชีวิต มีหนังสือแจ้งสิทธิในเงินดังกล่าวให้ทราบ 

โดยเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ คือเงินที่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือทายาทของผู้เอาประกันมีสิทธิจะได้รับ แต่ไม่ได้มีการเรียกร้องหรือไปรับจากบริษัทภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิได้รับเงิน จนล่วงพ้นเวลา 10 ปีผ่านไป กฏหมายกำหนดให้บริษัทประกันชีวิต ต้องนำเงินดังกล่าวเข้ากองทุนประกันชีวิต และผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ หรือทายาทแล้แต่กรณี สามารถขอรับเงินดังกล่าวคืนจากองทุนได้อีกภายในเวลา 10 ปี 

ด้าน "พี่ระ" เขาทราย ตำนานกำปั้นโลกชาวไทย เผย นอกจากตนจะโชคดีที่ได้รับเงินคืนทั้งที่ไม่เคยรู้มาก่อน และแทบจะลืมไปแล้วว่า เคยทำประกันชีวิตไว้เพียงเพราะต้องการช่วยเพื่อนเก่าซึ่งสมัยนั้นต้องทำยอดขายประกัน กรณีดังกล่าวถือตัวอย่าง และเป็นของขวัญปีใหม่กับพี่น้องชาวไทยอีกจำนวนนับล้านคนเลยก็ว่าได้ ที่มีสิทธิจะได้เงินคืนเช่นเดียวกับตน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณกองทุนประกันชีวิต มา ณ โอกาสนี้ด้วย

นายกฤษฏา จีนะวิจารณ ประธานกก.บริหาร กองทุนประกันชีวิต เผย นับเป็นปีแรกตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมถือโอกาสนี้มอบเงินคืนให้แก่ เขาทราย เพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบสิทธิของตนผ่านทางเว็ปไซต์กองทุนประกันชีวิต และหากพบว่าตนมีสิทธิในเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ สามารถยืนคำร้องพร้อมแนบเอกสารได้ที่ www.lifeif.or.th หรือ สอบถาม facebook กองทุนประกันชีวิต Fanpage หรือ โทรศัพท์ 02-791-1333 ต่อ 51