สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่

วันนี้ (15 ธ.ค. 63) พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร เข้าพบ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนที่ 15 ณ ที่ทำการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ในฐานะที่กฟผ. เป็นผู้สนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักมาอย่างต่อเนื่องมากว่า 17 ปี จนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักกีฬายกน้ำหนักของไทยประสบความสำเร็จบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
     
ในโอกาสนี้ มี นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ อุปนายกฯ , นายธงชัย วรไพจิตร อุปนายกฯ, นายรชต ยอดบางเตย อุปนายกฯ นางธรพรรษธร วจีธัญเจริญกุล กรรมการบริหารฯ,พันโทหญิง อภิญญา ดัชถุยาวัตร เลขาธิการฯ และ นายนิพนธ์ ลิ่มบุญสืบสาย ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมยินดีด้วย