ส.ยกน้ำหนัก​ เล็งหารือรัฐบาล​ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชีย

 

สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เตรียมพร้อม หากกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ไม่สามารถจัดประชุมสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชีย ในเดือนพฤษภาคม ปีหน้าได้ ก็พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวมถึงขออนุญาตจากทางรัฐบาล ในด้านการป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดแทน โดยการประชุมดังกล่าว จะมีผู้แทนจาก 45 ประเทศเอเชีย และผู้เกี่ยวข้อง เดินทางมาประชุมประมาณ 120 คน 

นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่กรรมการบริหารสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเชีย ได้มีมติให้จัดการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 เนื่องจากกรรมการบริหารชุดเก่าได้หมดวาระลงตามธรรมนูญ โดยจะมีการกำหนดวันที่อย่างเป็นทางการในภายหลัง 

นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ กล่าวต่อว่า ในเรื่องนี้ สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว หากกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ไม่สามารถจัดการประชุมสหพันธ์ฯ ครั้งนี้ได้ สมาคมฯ ก็พร้อมที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวมถึงขออนุญาตจากทางรัฐบาล ในด้านการป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหพันธ์ฯ แทน

“สำหรับการประชุม สหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชีย ซึ่งจะมีวาระสำคัญในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 จะมีผู้แทนจาก 45 ประเทศในเอเชีย ประเทศละ 2 คน ผู้แทนจากสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ และผู้แทนจากองค์กรกลางเลือกตั้งระหว่างประเทศ เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในประเทศไทยประมาณ 120 คน” นายปรัชญา กล่าว