ผลชั่งน้ำหนักศึกมวยไทย 7 สี อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวทีมวยช่อง 7 สี

 

คู่ที่ 1. พิกัด 129

🔴 ชนะเพชร เกียรติเจริญชัย พิกัด 129 ชั่งได้ 129.8 ลด 0.8

🔵 แหลมสิงห์ ส.เดชะพันธ์ พิกัด129 ชั่งได้129.2 

 

คู่ที่ 2.พิกัด120

🔴 เพชรโฟกัส รักชาติ พิกัด 120 ชั่งได้ตามพิกัด

🔵 ทหารไทย นายกเอท่าศาลา พิกัด 120 ชั่งได้ 120.5 ลด 0.5

 

คู่ที่ 3. พิกัด118

🔴 เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม พิกัด 118 ชั่งได้ตามพิกัด

🔵 เพชร พรัญชัย พิกัด 118 ชั่งได้ 118.4 ลด 0.4

 

คู่ที่ 4. พิกัด 145 

🔴 พงษ์ศิริ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม พิกัด 145 ชั่งได้ตามพิกัด

🔵 เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ พิกัด 145 ชั่งได้ตามพิกัด