ไทยแลนด์ลีกเปิดเผยรายชื่อนักกีฬา ทีมชาย และ ทีมหญิง ทั้ง 16 ทีม ลุยศึกฤดูกาล 2020-21

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยรายชื่อนักกีฬาทั้ง 16 สโมสร ที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขัน "ไดกิ้น" วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 16 ฤดูกาล 2020-21 ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 21 มีนาคม 2564 มีดังนี้

ประเภททีมชาย
แอร์ฟอร์ซ

1. (1.) กิตติพงษ์ ไป๋งาม
2. (2.) อัจฉะริยะ ทองพูน
3. (3.) ปิยวัฒน์ เอกศิริ
4. (4.) วรโชติ อินแสน
5. (5.) ณัฐภัทร พรหมมณี
6. (6.) มาวิน มณีวงษ์ (C)
7. (7.) ทินวัฒน์ อินทร์แก้ว
8. (8.) ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์
9. (9.) ปิยะรัฐ ตุ้นทัพไทย
10. (10.) เกียรติศักดิ์ โง่นสูงเนิน
11. (11.) สันติ พลเวียงจันทร์
12. (12.) อนุชิต ภักดีแก้ว
13. (14.) ธีรพล จันทระเสนา
14. (16.) วัชรชัย แปงจิตต์
15. (17.) วัชเรศ ตาดี
16. (18.) ปฏิณญา ไชยโอชะ
17. (19.) อนุชัย ทองสิทธิ์
18. (21.) สันติ สมสุข
        
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : พันจ่าอากาศเอก สนธิ บุญเรือง

เกาะกูดคาบาน่า
1. (1.) คมศร ภาษี
2. (2.) ประวิทย์ ระดาดาษ
3. (3.) อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์
4. (4.) ศรีวิชัย มีระหงษ์
5. (6.) อัมรินทร์ พรมหาราช
6. (7.) เชิดชัย ฉิมพิภพ
7. (8.) ศุภชัย พลจารย์
8. (10.) อดิกันต์ อรุณ (C)
9. (11.) ชินพันธ์ นาชัยสิทธิ์
10. (12.) ธนทัต ทวีรัตน์
11. (13.) พงษ์พัฒน์ แสงอุไร
12. (14.) กฤษณะ เล็กเพ่อ
13. (15.) อรรถศักดิ์ ขันทะกะพันธ์
14. (16.) ฐากร ช่วยมี
15. (18.) จักรกฤษณ์ จันทร์ไตร
16. (20.) ธนพล จุลเจิม
17. (22.) เกียรติศักดิ์ ชะนะดี
18. (23.) อัศนพรรณ จันทจร

ผู้จัดการทีม : นายธีรศักดิ์ สุขาบูลย์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน นายอนุเชษฐ์ ดำด้วงโรม

ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี
1. (1.) จิรายุ รักษาแก้ว
2. (2.) ยุทธกาญจน์ บุญรัตน์
3. (3.) อังเดร หลุยซ์ เครอซ ฟรังซา - André Luiz Queiroz França (บราซิล)
4. (4.) หลุยซ์ เฟลิเป เฟร์เฮรา เปร็อตโต - Luiz Felipe Ferreira Perotto (บราซิล)
5. (5.) ภุชิสส์ เอียดเกลี้ยง
6. (10.) กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์ (C)
7. (12.) สุริศักดิ์ เสนาวงศ์
8. (13.) เกริกพงษ์ เพ็ญสุข
9. (14.) จักรภพ แสงสี
10. (15.) สุวิทย์ อาบูบาก้า โซว์
11. (16.) กันตพัฒน์ คูณมี
12. (17.) อดิพงษ์ ผลภิญโญ
13. (18.) สุระเดช คำหอม
14. (19.) ภูวพล โสภาพล
15. (20.) ศุภชัย คำหอม
16. (23.) นันทวัฒน์ สุพรรณการ
17. (24.) ธูปดิษฐ์ พระพุทธ
18. (25.) กฤษฎา นิลไสว

ผู้จัดการทีม : นายเดชา สุวลักษณ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน เรืออากาศตรี สมบูรณ์ นาคผึ่ง

เกษตรศาสตร์ วีซี
1. (1.) ธนาธิป โตสกุล
2. (2.) ธกฤต ไชยวุฒิ
3. (3.) ศรายุทธ กุลพินิจ
4. (5.) ชยากร จันทคมุด
5. (6.) จตุฤทธิ์ ทองปั้น
6. (7.) ชนาธิป จักรวาล
7. (8.) ธนาพงศ์ พงษ์พิพัฒน์
8. (9.) ธีระพงศ์ คงหนู
9. (10.) ไชยภัทร จิตต์ณรงค์
10. (11.) สิรวิชญ์ ยิ้มละมัย
11. (13.) ฐิติพงศ์ จันทร์สุขศรี
12. (16.) ธนัญชัย สงวนกุล
13. (17.) ญาณาธิป เหลืองวิไล
14. (20.) คงกฤช เครืออินทร์ (C)
15. (21.) กฤตวัฒน์ อินมณี
16. (22.) ปิยะ บ๋วยเฮง
17. (23.) สมรักษ์ รอดสีเสน
18. (25.) ก้องภพ เรืองสุธรรม

ผู้จัดการทีม / หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภักดิ์

นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
1. (1.) ณรงค์ฤทธิ์ จันทสิงห์
2. (2.) ชาญชัย จงฟุ้งกลาง
3. (3.) มอหหมัด เชนจัง
4. (4.) จานิตา สุรัธ - Janitha Surath (ศรีลังกา)
5. (8.) พีระยุทธ เพ็ชรพูล
6. (9.) นันทวุฒิ แตงกระโทก
7. (10.) บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร
8. (12.) กิตติพงษ์ สุขศาลา
9. (13.) จิรวัฒน์ ทำทอง
10. (14.) ธนภัทร เจริญสุข
11. (15.) พงษ์พิสิทธิ์ ชาติต้องสู้
12. (17.) สราญจิต เจริญสุข
13. (19.) ธนัสถ์ บำรุงภักดี
14. (20.) ยุทธนา ทั่งทอง
15. (21.) เอกภพ นามวิจิตร
16. (22.) ธนโชติ ทองด้วง
17. (23.) วันชัย ทัพวิเศษ (C)
18. (25.) จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง

ผู้จัดการทีม : นายปรีชา มิตรสูงเนิน
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท เผด็จศึก วรรณโชติ

พิษณุโลก วีซี
1. (1.) ณัฐวุฒิ ศรีบุญ
2. (3.) อมรเทพ คนหาญ (C)
3. (4.) อนุตร พรมจันทร์
4. (5.) พิชิตชัย เบอร์พันธุ์
5. (6.) พสิษฐ์ สุแก้ว
6. (7.) ณัฐพล กล้าหาญ
7. (8.) กิตติธัช นุวัตดี
8. (9.) ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์
9. (10.) พลพล มาเอี่ยม
10. (12.) บุญชัย เชื้อตะวันงาม
11. (13.) กฤษฏิกร บุญสุข
12. (14.) ชินาธิป แปงแก้ว
13. (15.) ณัฐภูมิ ฉิมมุดฉา
14. (16.) ชยุตม์ คงเรือง
15. (18.) นรา จันทร์แก้ว
16. (19.) ชุติพงศ์ ม่วงเก่า
17. (21.) อภิสิทธิ์ มาตตา
18. (23.) ธวัชชัย มีแก่น

ผู้จัดการทีม : พลอากาศตรี ฐากูร นาครทรรพ    
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : พันจ่าอากาศเอก กำพล ศรีโพธิ์

ปริ้นซ์
1. (1.) ปิยะวัฒน์ กลมวง
2. (2.) ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว
3. (3.) สิทธิศักดิ์ จอยพุก
4. (4.) รุ่งนิรัน แสงศรี
5. (5.) นันทวัฒน์ จั่วสันเทียะ
6. (6.) วิสันต์ ทองลักษ์
7. (8.) อมร สุริยะ
8. (9.) พิทักษ์ ทิพย์จันทร์
9. (10.) รัชชานนท์ ไชชลาแสง
10. (11.) ชัยพิพัฒน์ บัวเกษ
11. (12.) ภาณุพงค์ ตาทน
12. (13.) ยศพล วัฒนะ
13. (14.) เกียรติศักดิ์ ศรีคำ
14. (15.) กฤษดา ศรีงาม
15. (16.) ฐาปกรณ์ คำแสง
16. (17.) พิทยา สาแก้ว
17. (18.) มนตรี พ่วงลิบ
18. (20.) ยุทธนา ดีรักษา (C)

ผู้จัดการทีม : พันเอก อภินันท์ พิศนุวรรณเวช
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : จ่าสิบเอก ศุภชัย ศรีภูมิ

วิสาขา
1. (1.) ชนาธิป จำปาเสน
2. (2.) จักรแก้ว จูเชียร
3. (3.) จักรพงศ์ ทองกลาง
4. (4.) เดชวัฒน์ แจ้งสว่าง
5. (5.) ศุภชัย ประจง
6. (6.) ศิวพล สุวรรณศรี
7. (7.) ศิริเทพ พัสดุ
8. (8.) สมทรง แก้วระวัง
9. (9.) อนุชา คชวงษ์
10. (10.) ภัทรภณ บัวพุด
11. (11.) สุพพัต กันวิหค
12. (12.) เกียรติกูล ใจแสน
13. (14.) กฤษฎา สมคะเน (C)
14. (16.) ราชันย์ ประกอบปราณ
15. (17.) ชุติพงษ์ ศุกรโยธิน
16. (19.) กิตติชัย สังเมียน
17. (22.) ณัฐติพงษ์ โรมาโน่
18. (23.) คงกะพัน ทองขาว

ผู้จัดการทีม : Mr.Khong Kaido
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายขจรศักดิ์ มานะพรชัย

ประเภททีมหญิง
ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี

1. (1.) วิรัลยุพา อินทร์จันทร์
2. (2.) ฑิฆัมพร ช้างเขียว
3. (3.) นารีรัตน์ บุตรเครือ
4. (4.) สุพัตรา แก้วปัญญา
5. (5.) พัชลิน บุตรดี
6. (6.) อรอุมา สิทธิรักษ์ (C)
7. (7.) ณภัทร เรืองเดช
8. (8.) อุไรรัตน์ เหลาแหลม
9. (9.) จรัสพร บรรดาศักดิ์
10. (10.) นันท์นภัส มูลจะคำ
11. (11.) ศศิภาพร จันทวิสูตร
12. (12.) หัตถยา บำรุงสุข
13. (15.) มลิกา กันทอง
14. (16.) นริศรา แก้วมะ
15. (17.) กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์
16. (19.) ธนัชชา สุขสด
17. (21.) อำพร หญ้าผา
18. (23.) ชมพูนุช จิตสบาย

ผู้จัดการทีม : นางสาวอรวรรณ พานทอง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล

ขอนแก่นสตาร์ วีซี
1. (1.) กรรณิกา สิทธิแพทย์
2. (2.) จิราพร แสงสิงห์
3. (3.) ไอรดา พลดร
4. (4.) ซาเวียตต้า ลือภูเขียว
5. (7.) คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ
6. (8.) แก้วกัลยา กมุลทะลา
7. (9.) พรรณภา จันทร์พุก
8. (10.) พรทิพย์ แสนตรง
9. (11.) ภัทราทิพย์ แสนตระกูล
10. (12.) ฐาปไพพรรณ ไชยศรี (C)
11. (14.) ปานชีวา สิงห์เสนา
12. (15.) เอ็มอร พานุสิทธิ์
13. (16.) กรรณิการ์ ธิปะโชติ
14. (17.) สุนิตรา สีบาล
15. (18.) ปาจรีย์ มณีศรี
16. (19.) สุรัสวดี บุญยืน
17. (22.) อนงค์พร พรหมรัด
18. (23.) นภัส หมึกขุนทด

ผู้จัดการทีม : นายปัญญา พลยุทธ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายอภิรัฐ งามมีฤทธิ์

นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
1. (1.) ยุพา สนิทกลาง
2. (2.) นกยูง เภาวะนะ
3. (3.) สิริมา มานะกิจ
4. (4.) ชิตพร กำลังมาก
5. (5.) ปรียา หินดำ
6. (6.) ธิดารัตน์ เพ็งวิชัย
7. (9.) วณิชยา หล่วงทองหลาง
8. (10.) กฤตฆนรรจ์ ผ่านสำแดง
9. (11.) ฉัตรสุดา นิละภา
10. (12.) คารีน่า เคร้าเซอ
11. (13.) ณัฎฐณิชา ใจแสน
12. (14.) เยาวลักษณ์ มหาอ้น
13. (15.) วรรณนิษา อุดอิน
14. (16.) ธัญญารัตน์ ศรีชัยนาท
15. (18.) จุรีรัตน์ แซ่อึ้ง
16. (19.) ชัชชุอร โมกศรี (C)
17. (20.) สิริกร สิงห์สม
18. (21.) เยลิซ บาซา - Yeliz Başa (ตุรกี)

ผู้จัดการทีม : นายธวัชชัย ยืนยง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท เผด็จศึก วรรณโชติ

โปรเฟล็กซ์ วีซี
1. (1.) อมิตฌญา ศรีเดช
2. (2.) ภัททิรา สุขโข
3. (5.) กาญจนา กุไธสง
4. (6.) ชุติมณฑน์ สากร
5. (7.) อารีย์ สีหมอก
6. (8.) ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ
7. (9.) ณัฐธิมา กุบแก้ว
8. (10.) อรสา พินิจดวง
9. (11.) นภัสสร อัมรินทร์รัตน์
10. (12.) พนิดา โยควัฒน์
11. (13.) รุ่งฤทัย แสงสาคร
12. (14.) ซัมซู เซ็ง
13. (15.) ปิยะรัตน์ บุดดาวงค์
14. (17.) อนิสา ยอดพินิจ
15. (18.) ประภัสสร กองอุดม (C)
16. (19.) อริษา พรมนก
17. (20.) จิราพร รูปสม
18. (23.) เดือนเพ็ญ อารีเหลือ

ผู้จัดการทีม : นายพัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ภัทรณัฐ ดีมา

อาร์เอสยู วีซี
1. (1.) ธิดารัตน์ หมีนพราน
2. (3.) ทัดดาว การวิทยี
3. (4.) เกวลิน สุวรรณวงศ์
4. (5.) ณัฐกานต์ เห็ดทอง
5. (7.) สมัชญา ลังบุปผา
6. (8.) นัชชานันท์ โมรา
7. (9.) อารีรักษ์ อัมภรัตน์
8. (10.) ชมพูนุท ชุมวงค์
9. (11.) รุจิษยา กันสัตรู
10. (12.) ธีรนันต์ ทองพึ่งสุข
11. (13.) พรพิมล คงกะพันธ์
12. (14.) วิภาวี วิไลมงคล
13. (15.) ธิดารัตน์ สุทธิ
14. (16.) วริษา ยิ้มใย
15. (17.) ชลดา เกษรินทร์
16. (20.) สุทินา พาสังข์ (C)
17. (24.) ยุวลี โชคสมัย
18. (25.) จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์

ผู้จัดการทีม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : จ่าสิบเอก สุวัฒน์ จีรพันธ์

สมุทรปราการ วีซี
1. (1.) สุนิสา กงซุย
2. (2.) ศิริประภา ไชยลังกา
3. (3.) สิริยาภรณ์ โมธรรม
4. (4.) วราพร ธรรมมงคล
5. (6.) วราภรณ์ แสงแก้ว
6. (7.) นนท์ฉิตา ม่วงสิงห์
7. (8.) กาญจนาพร บุญศิริ
8. (9.) วิลาวรรณ ใจโต
9. (11.) อลิษา บุญส่ง
10. (12.) สุณัชญา ตะลาโส
11. (13.) ณฐมน บุญสูง
12. (14.) ณัชชา เกียรติเฉลิมฤทธิ์
13. (16.) ญาณธิป เหล่าเจริญ
14. (17.) ปนัดดา งามประโคน
15. (18.) ปรีชญา อินศิริ (C)
16. (19.) กมลรัตน์ ตะเกียงทอง
17. (20.) สุวพิชญ์ สุวรรณสิงห์

ผู้จัดการทีม : นายพีรพัฒน์ ถานิตย์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายเสถียร สระทองหน

สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค
1. (1.) สุพัตรา ไพโรจน์
2. (3.) วิภาวี ศรีทอง
3. (4.) ศศิประภา มณีวงษ์
4. (5.) ปลื้มจิตร์ ถินขาว
5. (6.) อมลรดา ฤกษ์สว่าง
6. (7.) พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
7. (8.) ฐิราวรรณ แสงอบ
8. (9.) สุทัตตา เชื้อวู้หลิม
9. (10.) วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ (C)
10. (11.) น้ำผึ้ง คำอาจ
11. (12.) ศศิวิมล แสงปาน
12. (14.) ภัททิยา จวงจันทร์
13. (15.) วราภรณ์ ภูมิเจริญ
14. (17.) วัชรียา นวลแจ่ม
15. (18.) อัจฉราพร คงยศ
16. (19.) โสรยา พรมหล้า
17. (21.) พิมพ์ตวรรณ ทองยศ
18. (24.) กัญญารัตน์ ขุนเมือง

ผู้จัดการทีม : นายธนดิศ ประสพเนตร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค

3BB นครนนท์
1. (1.) สุจิตรา โพธิ์สม
2. (2.) สิริกานดา วงค์โสภา
3. (3.) ฑิชาญา บุญเลิศ
4. (4.) ปาริชาติ อินทรสิทธิ์
5. (5.) วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
6. (6.) กัตติกา แก้วพิน (C)
7. (7.) นิเซวา เอฟเจเนีย - Nizeva Evgeniia (รัสเซีย)
8. (8.) วาสนา สว่างศรี
9. (9.) จิดาภา นาหัวหนอง
10. (10.) เสาวภา สู่สุข
11. (11.) อรอนงค์ ไสยศรี
12. (12.) พิมพิชยา ก๊กรัมย์
13. (13.) ฑิชากร บุญเลิศ
14. (14.) สินีนาฏ โพธิ์เจริญ
15. (15.) สุภัชชา คัมตระรักษา
16. (16.) ศุภาวรรณ บุญศักดิ์เลิศ
17. (23.) จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา

ผู้จัดการทีม : นางสาวปารวีย์ หอยสังข์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต อินเลี้ยง