นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6 โดยมี นายไพบูลย์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์

นายไพบูลย์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตามที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 คัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดตาก, จังหวัดนครสรรค์, จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดอุทัยธานี, จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปีงบประมาณ 2564  “เทียนนกแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2564  ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6  ( พ.ศ.๒560 – ๒๕64 ) เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและสมรรถภาพของเยาวชนทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายโดยมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และน้ำใจนักกีฬา ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่อสรรหานักกีฬา ในแต่ละกลุ่มเยาวชนเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 คัดเลือกตัวแทนเขต การแข่งขันกีฬาที่ 6 ไปแข่งในระดับเทศต่อไป เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการกีฬาอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างจังหวัดเขตภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 3,600 คน จัดการแข่งขัน 28 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา,  กอล์ฟ , เทควันโด, คาราเต้-โด, จักรยาน, เซปักตะกร้อ, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, เนตบอล, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, ปันจักสีลัต, เปตอง, ฟุตบอล, ฟุตซอล, ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ยิมนาสติกลีลา, รักบี้ฟุตบอล 7 คน, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ, วู้ดบอล, สนุกเกอร์, หมากล้อม, กระบี่กระบอง,ฮอกกี้ และแฮนด์บอล

ทั้งนี้คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกายเป็นประจำโดยเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬา และมีการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาที่ดีขึ้นและได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ