วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคมนี้ กกท.แบ่งจัดสองช่วยโดยช่วงเข้าจัดที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวหมาก ส่วนช่วงเย็นจัดพิธีมอบรางวัลนักกีฬาดีเด่น ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย "บิ๊กตู่" พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3/2563 โดย  “บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63

ทาง นายยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการกององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ในฐานฝ่ายเลขาฯ กล่าวในที่ประชุมว่า วันกีฬาแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี โดยปีนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาให้จัดงานตรงกับวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 และในปีนี้ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก มีการปิดปรับปรุง และเสร็จไม่ทันวันงาน ทำให้ต้องเปลี่ยนสถานที่จัดงาน โดยวันงานแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า 10.00-12.00 น. จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

จากนั้น ช่วงเย็น เวลา 17.00-19.00 น. จะมีการจัดงานมองรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยงานในช่วงเย็นนั้นทาง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตอบรับเป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น

สำหรับรางวัลนักกีฬาดีเด่น แบ่งประเภทผู้รับรางวัลเป็น 9 ประเภท จำนวน 34 รางวัล ได้แก่

1.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นและรองดีเด่น (ชาย-หญิง) รวม 6 รางวัล

2.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นและรองดีเด่น (ชาย-หญิง) รวม 6 รางวัล

3.นักกีฬาอาชีพดีเด่นและรองดีเด่น รวม 2 รางวัล

4.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่นและรองดีเด่น รวม 2 รางวัล

5.นักกีฬาพิการดีเด่นและรองดีเด่น (ชาย-หญิง) รวม 4 รางวัล

6.ชนิดกีฬาทีมดีเด่นและประเภทกีฬาทีมดีเด่น รวม 2 รางวัล

7.ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น (สมัครเล่น, ต่างประเทศ, อาชีพ, ส่วนภูมิภาค และคนพิการ) รวม 5 รางวัล

8.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รวม 3 รางวัล

9.บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น (ผู้บริหาร, นักวิชาการ, ผู้จัดการทีม และผู้ตัดสิน) รวม 4 รางวัล