เปิดรายได้ผู้ตัดสินไทย ในระดับ ไทยลีก 2 และ ไทยลีก 3 รับค่าจ้างกันเท่าไหร่ต่อ 1 แมตช์ที่ทำหน้าที่

ผู้ตัดสินไทย เปิดเผยรายได้ของตัวเอง ในการทำหน้าที่ในฤดูกาลนี้ ระดับ ไทยลีก 2 และ ไทยลีก 3 ตัดสิน 1 แมตช์ ได้เงินเท่าไหร่ หลังถูก สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ลดเงินเหลือแค่ 50 เปอร์เซนต์ 

ผู้ตัดสินระดับ ไทยลีก 2 ในกรุงเทพ ได้ค่าจ้างดังนี้
 -ผู้ตัดสิน ได้ 2,500 บาท ค่าที่พักเหมาจ่าย ได้ 1,100 บาท
 -ผู้ช่วยผู้ตัดสิน(ไลน์แมน) ได้คนละ 1,750 บาท ค่าที่พักเหมาจ่าย ได้คนละ 1,100 บาท
 -ผู้ตัดสินที่ 4 ได้ 1,000 บาท ค่าที่พักเหมาจ่าย ได้ 1,100 บาท
 -ผู้ประเมินผู้ตัดสิน และ ผู้ควบคุมการแข่งขัน ได้คนละ 2,000 บาท ค่าที่พักเหมาจ่ายได้คนละ 1,100 บาท 

ผู้ตัดสินระดับ ไทยลีก 2 ต่างจังหวัด ได้ค่าจ้างดังนี้
 -ผู้ตัดสิน ได้ 2,500 บาท ค่าที่พักเหมาจ่าย ได้ 1,500 บาท
 -ผู้ช่วยผู้ตัดสิน(ไลน์แมน) ได้คนละ 1,750 บาท ค่าที่พักเหมาจ่าย ได้คนละ 1,500 บาท
 -ผู้ตัดสินที่ 4 ได้ 1,000 บาท ค่าที่พักเหมาจ่าย ได้ 1,500 บาท
 -ผู้ประเมินผู้ตัดสิน และ ผู้ควบคุมการแข่งขัน ได้คนละ 2,000 บาท ค่าที่พักเหมาจ่ายได้คนละ 1,500 บาท 

ผู้ตัดสินระดับ ไทยลีก 3 ได้ค่าจ้างดังนี้
 -ผู้ตัดสิน ได้ 700 บาท ค่าที่พักเหมาจ่ายได้ 500 บาท
 -ผู้ช่วยผู้ตัดสิน(ไลน์แมน) ได้คนละ 500 บาท ค่าที่พักเหมาจ่าย ได้คนละ 500 บาท 
 -ผู้ตัดสินที่ 4 ได้ 350 บาท ค่าที่พักเหมาจ่าย 500 บาท
 -ผู้ประเมินผู้ตัดสิน และ ผู้ควบคุมการแข่งขัน ได้คนละ 750 บาท ค่าที่พักเหมาจ่าย ได้คนละ 500 บาท

โดย สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ยังได้กำชับผู้ตัดสิน ระดับไทยลีก 3 ห้ามรับงานนอกอีกด้วย