บอร์ดมวยยืนยัน วันที่ 28 กันยายนนี้ พร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์ 15000 บาท พร้อมกันนี้เสนอ ศบค. ขยันแฟนมวยจากเดิม 25 เปอร์เซ็นต์ เป็น ครึ่งหนึ่งของความจุ คาดกลางเดือนตุลาคมนี้ผ่านฉลุย

ที่กระทรวงการท่องเที่ยว ห้องประชุม 1 ชั้น 2 วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา10.00 น มีการประชุมบอร์ดมวย ครั้งที่ 7 โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน โดนมีวาระการประชุมเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ นักมวย, ผู้ฝึกสอน, หัวหน้าค่าย และกรรมการ รายชื่อรับ 1,185 ท่าน ที่ประชุมมีข้อสรุปอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือรายละ 15,000 บาท โดยเริ่มจ่ายเงินชดเชยในวันที่ 28 ก.ย. 63นี้

ส่วนเรื่องการจัดมวยภูธร ขออนุญาตจัดได้ตามมาตรการ ศบค. และที่ผ่านมา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 ให้เพิ่มจำนวนแฟนมวยผู้ชมจาก 15% เป็น 25% นั้น บัดนี้ สนง.มวยได้อนุมัติให้ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 50% โดยจะนำยื่นเสนอการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าว ต่อ ศคบ. โดยคาดว่าจะอนุมัติได้ภายในต้นเดือนตุลาคม หรืออย่างช้ากลางเดือนตุลาคม

นอกจากนี้ในเดือนตุลาคมจะได้ ผอ.มวยคนใหม่ คือ นายปรเมษฐ ภักดีคีรีไพวัลย์ ที่จะมาทำหน้าที่แทน ผอ.วิบูณ จำปาเงิน   ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป