โครงการธนาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมด้วย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ร่วมสนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาสัญจร เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติ 2 กันยายน ของทุกปี มอบอุปกรณ์กีฬาให้บ้านราชวิถี

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ศูนย์นวัตกรมการพัฒนาทุนมนุษย์ วิทยาเขตพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมด้วย นายวันกล้า ขวัญเเก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กระทรวงการพัฒนสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ในวันที่ 21 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริม เเละกระตุ้นให้เยาวชนด้อยโอกาส เข้าถึงการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กทม.

โดย วันกล้า ขวัญเเก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ เผยว่า "ทางสมาคมฯมีกิจกรรมการมอบอุปกรณ์กีฬาให้เด็กและเยาวชนอยู่แล้ว ซึ่งในวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้ ทางธนาคารกีฬา ม.เกษมบัณฑิตย์ ชักชวนมาร่วมกิจกรรมเด็กบ้านราชวิถี ซึ่งต้องการอุปกรณ์ และอนาคตก็อยากจะมีผู้ฝึกสอนกีฬาอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะส่งเสริมด้านลีลาศด้วย ก็นับเป็นเรื่องดี แบะสมาคมฯพร้อมให้การสนับสนุน"