ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง 10 องค์กรระดับประเทศ หนุนเอสเอ็มอีไทย มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2020” เฟ้นหาผู้ประกอบการนวัตกรรมหน้าใหม่ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน ณ ภิรัช ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (ถ.บางนา-ตราด) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  จับมือ 10 หน่วยงานระดับประเทศ เร่งส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) และเหล่าผู้ประกอบการหน้าใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจในยุค โควิด-19 ภายใต้งาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2020” ผลักดันสินค้านวัตกรรมคุณภาพ สู่เวทีระดับประเทศ พร้อมมีการมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2020” ให้กับบริษัท และเอสเอ็มอีที่มีผลงานยอดเยี่ยมแต่ละสาขาด้านสังคม และเศรษฐกิจ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล

 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น  กล่าวว่า ซีพี ออลล์ พร้อม 10 หน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาตร์ไทย, หอการค้าไทยฯ, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2020” และกิจกรรมประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2020” เป็นปีที่ 7 เพื่อหาสินค้านวัตกรรมจากบริษัทเอสเอ็มอีหรือสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่มีศักยภาพ สามารถต่อยอดให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับโลกได้ อีกทั้งนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ ตอกย้ำแนวคิดการผลักดันผู้ประกอบการ "ให้นวัตกรรมเป็นพลังเปลี่ยนโลก"

       นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

     นายก่อศักดิ์  กล่าวต่อว่า สำหรับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2020” ประจำปีนี้มีผู้ประกอบการส่งผลงานรวม 152 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัล จำนวน 39 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ จำนวน 24 ผลงาน และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา รวมถึงโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 15 ผลงาน โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านช่องทางจำหน่ายอันหลากหลาย ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ช่องทาง ออลล์ ออนไลน์ ในแอปพลิเคชั่น 7-Eleven และ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมถึงบริษัทในเครือข่ายของความร่วมมือ 

 "เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยขยายศักยภาพทางการแข่งขันของสินค้านวัตกรรมในประเทศอย่างก้าวกระโดดยังสะท้อนนโยบายของ ซีพี ออลล์ ที่ม่งมั่นในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลงานสินค้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงพลักดัน ทั้งภายในและระหว่างองค์กรในการคิดค้นสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมาพลิกโฉม และก่อประโยชน์ให้กับประเทศ ทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศต่อไป" นายก่อศักดิ์ กล่าว

 สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.7innovationawards.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-826-7721 นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว สามารถรับชมบรรยากาศงานย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/7innovationawards