อย่าการ์ดตก! ศบค.เตือน ฟุตบอลไทยลีก ไม่ปฎิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข โดยเฉพาะแฟนบอลไม่สวมหน้ากาก และนั่งชมเป็นกลุ่ม สั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตือนฝ่ายจัดการแข่งขันด่วน

หลังจากที่ ฟุตบอลไทยลีก กลับมาฟาดแข้งอีกครั้งเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังจากที่หยุดพักแข้งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำคู่มือการจัดการแข่งขันแบบเปิด ซึ่งเปิดให้ผู้ชมเข้าสนามได้ 25% ของความจุสนาม แต่ไม่เกิน 4,000 คน พร้อมกับให้มีมาตรการทางสาธารณสุขตามคู่มือจัดการแข่งขันฯ นั้น

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.63 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมสำนักงานประสานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศบค. เป็นประธานการประชุม พร้อมกับแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดฟุตบอลไทยลีกว่า เมื่อเปรียบเทียบฟุตบอลไทยลีก กับการจัดฟุตบอลเจลีก ของประเทศญี่ปุ่น ที่ทั้ง 2 ประเทศ ได้มีการผ่อนปรนให้มีผู้เข้าชมได้ร้อยละ 25 ของสนาม ซึ่งทั้ง 2 ลีก มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดี โดยของเจลีก แฟนบอลที่เข้าสนามมีการใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างอย่างเป็นระบบตลอดการแข่งขัน แต่ในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก กลับพบว่า แฟนบอลไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นจำนวนมาก คือ ไม่สวมหน้ากากอนามัย และไม่มีการเว้นระยะอย่างเหมาะสม ซึ่งยังมีการนั่งชมโดยกระจุกตัวเป็นจุดๆ บนอัฒจันทร์

ทาง รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศบค.  จึงได้ขอให้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดฟุตบอลไทยลีก ให้เข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อรับทราบแนวการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะกลับมาระบาดอีกคร้ังหนึ่งในประเทศไทยต่อไป