สสส. จับมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะทางปัญญา เปิดตัว “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ” วัคซีนต้านความทุกข์สำหรับคนไทย มหาชน-ครอบครัวที่อยู่ไกลกัน-คู่รัก-พ่อแม่ลูก เสริมสุขภาวะทางปัญญาช่วยปรับตัว จิตใจเข้มแข็งรับมือวิกฤตระลอก 2

 ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า สสส. และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะทางปัญญา ได้จัดทำ “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ” จำนวน 4 ฉบับแบ่งตามกลุ่มที่มีปัญหาต่างกันคือ 1. ฉบับมหาชน 2. ฉบับครอบครัวที่ต้องห่างกัน 3. ฉบับคู่รัก และ 4. ฉบับครอบครัวและเด็ก เพื่อเสริมสุขภาวะทางปัญญา มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการดำเนินชีวิตถือเป็นวัคซีนขั้นพื้นฐานที่สำคัญของคนไทยที่ยังคงมีสิ่งที่โควิด-19 ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ทั้งปัญหาการงาน การเงิน ความสัมพันธ์ทำให้เกิดความเครียด ความสับสน และยังมีความกังวลเรื่องการระบาดโควิด-19 ระลอกสอง 

 “สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผ่านวิกฤตไปได้คือ การมีภูมิคุ้มกันทางใจที่เข้มแข็ง การรู้เท่าทันสถานการณ์ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว“คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ” มีวิธีการปฏิบัติง่าย ๆ โดยฉบับมหาชนสำหรับคนทั่วไปสำรวจหาสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มใจบกพร่อง นำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด ความรู้สึก เข้าใจตัวเอง มีสติเพียง 20 วินาทีจะพบประสบการณพิเศษที่อาจไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตฉบับครอบครัวที่ต้องห่างกันหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานเสี่ยงติดเชื้อมีวิธีการสื่อสารด้วย 5 ภาษารัก เพื่อช่วยเสริมสร้างกำลังใจและดูแลความรักฉบับคู่รัก หลายคู่มีเวลาอยู่ด้วยกันจนไม่มีพื้นที่ส่วนตัว เล่มนี้จึงมีวิธีการสื่อสารให้เข้าใจกันมากขึ้น ลดการทะเลาะ เพิ่มความสุขให้แก่กัน พร้อมดูแลใจคนรัก


 ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวต่อว่า ฉบับครอบครัวและเด็กสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องทำงานที่บ้าน ครอบครัวที่ได้อยู่ใกล้ชิด แต่การจัดการเวลาและการสวมบทบาทหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันก็เป็นปัญหาที่ครอบครัวต้องเผชิญ จึงมีตาราง Family O’clock เป็นแนวทางครอบครัวได้จัดสรรเวลาเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว สสส. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า“คู่มือภูมิคุ้มใจ” ในรูปแบบอินโฟกราฟิก ไม่เกิน 20 หน้า มีภาพประกอบให้สามารถเข้าใจได้ง่าย จะช่วยให้เกิดความเข้าใจสร้างความใกล้ชิดมากขึ้นและเสริมสุขภาวะทางปัญญาที่เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ช่วยให้คนไทยผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดี 

 ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด “คู่มือภูมิคุ้มใจ” 4 ฉบับได้ที่เว็บไซต์ “ความสุขประเทศไทย”

https://www.HappinessisThailand.com