กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่องทางหลักบริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม 2

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ซีทีบี ผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ซึ่งได้มีแผนงานขนย้ายวัสดุเข้าหน้างานและเทคอนกรีต โดยจะปิดเบี่ยงการจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า ในเส้นทางช่วง กม.ทล. 6+000 (บริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม 2) งานขนย้ายวัสดุเข้าหน้างาน วันที่ 11 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 20.00 ถึง 23.00 น. ปิดเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และงานเทคอนกรีต วันที่ 12 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันที่ 13 กันยายน 2563 ปิดเป็นเวลา 6 ชั่วโมง

 ทั้งนี้ กทพ. ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางนี้ได้ทราบ

 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านและผู้อื่น

 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ 092-372-8711 หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 093-362-3906