เช็คโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก ประจำปี 2021 ได้ที่นี่

สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) เปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันส์ ลีก 2021 ทั้งในประเภททีมชาย และทีมหญิง ออกมาเป็นที่เรียบร้อย

FIVB ยังคงยึดผลการแบ่งกลุ่มจากการแข่งขันของปี 2020 ที่ไม่ได้ทำการแข่งขันไว้ตามเดิม รวมถึงได้กำหนดแข่งขันในรอบแรก ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2564 ส่วนรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2564 ประเภททีมหญิง แข่งที่ประเทศจีน และประเภททีมชาย แข่งที่ประเทศอิตาลี

ทีมที่มีผลงานดีที่สุด 5 อันดับแรก iวมกับเจ้าภาพ จะได้ผ่านเข้าไปทำการแข่งขันกันต่อในรอบชิงชนะเลิศ ต่อไป

ประเภททีมหญิง
สัปดาห์ที่ 1

วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2564
กลุ่ม 1
เมืองกูยาบา ประเทศบราซิล
1. บราซิล
2. สหรัฐอเมริกา
3. แคนาดา
4. โดมินิกัน

กลุ่ม 2
เมืองอาเพลโดร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์
1. เนเธอร์แลนด์
2. เยอรมนี
3. รัสเซีย
4. เบลเยียม

กลุ่ม 3
ประเทศอิตาลี
1. อิตาลี
2. เซอร์เบีย
3. ตุรกี
4. โปแลนด์

กลุ่ม 4
เมืองหนิงโป ประเทศจีน
1. จีน
2. ญี่ปุ่น
3. เกาหลีใต้
4. ไทย

สัปดาห์ที่ 2
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564
กลุ่ม 5
กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม
1. เบลเยียม
2. เกาหลีใต้
3. โปแลนด์
4. โดมินิกัน

กลุ่ม 6
เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
1. จีน
2. เยอรมนี
3. ตุรกี
4. แคนาดา

กลุ่ม 7
กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล
1. บราซิล
2. อิตาลี
3. ญี่ปุ่น
4. รัสเซีย

กลุ่ม 8
เมืองนีส ประเทศเซอร์เบีย
1. เซอร์เบีย
2. เนเธอร์แลนด์
3. ไทย
4. สหรัฐอเมริกา

สัปดาห์ที่ 3
วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564
กลุ่ม 9
กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
1. แคนาดา
2. เนเธอร์แลนด์
3. ญี่ปุ่น
4. โปแลนด์

กลุ่ม 10
กรุงอังคารา ประเทศตุรกี
1. ตุรกี
2. ไทย
3. รัสเซีย
4. โดมินิกัน

กลุ่ม 11
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
1. จีน
2. บราซิล
3. เซอร์เบีย
4. เบลเยียม

กลุ่ม 12
เมืองรอสต็อก ประเทศเยอรมนี
1. เยอรมนี
2. อิตาลี
3. เกาหลีใต้
4. สหรัฐอเมริกา

สัปดาห์ที่ 4
วันที่ 1-3 มิถุนายน 2564
กลุ่ม 13
เมืองวิชิตา รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
1. สหรัฐอเมริกา
2. ตุรกี
3. ญี่ปุ่น
4. เบลเยียม

กลุ่มที่ 14
เมืองอูฟา ประเทศรัสเซีย
1. รัสเซีย
2. เกาหลีใต้
3. เซอร์เบีย
4. แคนาดา

กลุ่ม 15
ประเทศโปแลนด์
1. โปแลนด์
2. เยอรมนี
3. ไทย
4. บราซิล

กลุ่ม 15
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
1. จีน
2. อิตาลี
3. เนเธอร์แลนด์
4. โดมินิกัน

สัปดาห์ที่ 5
วันที่ 8-10 มิถุนายน 2564
กลุ่ม 17
จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
1. ไทย
2. อิตาลี
3. เบลเยียม
4. แคนาดา

กลุ่ม 18
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
1. เกาหลีใต้
2. บราซิล
3. เนเธอร์แลนด์
4. ตุรกี

กลุ่ม 19
เมืองเจียงเหมิน ประเทศจีน
1. จีน
2. รัสเซีย
3. สหรัฐอเมริกา
4. โปแลนด์

กลุ่ม 20
เมืองโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น
1. ญี่ปุ่น
2. เยอรมนี
3. เซอร์เบีย
4. โดมินิกัน

โปรแกรมการแข่งขัน
สัปดาห์ที่ 1
กลุ่ม 1

เมืองกูยาบา ประเทศบราซิล
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 11 พฤษภาคม)
03.30 น. โดมินิกัน พบ สหรัฐอเมริกา
07.00 น. บราซิล พบ แคนาดา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 12 พฤษภาคม)
03.30 น. แคนาดา พบ สหรัฐอเมริกา
07.00 น. บราซิล พบ โดมินิกัน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 13 พฤษภาคม)
03.30 น. แคนาดา พบ โดมินิกัน
07.00 น. บราซิล พบ สหรัฐอเมริกา

กลุ่ม 2
เมืองอาเพลโดร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
21.00 น. เยอรมนี พบ รัสเซีย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 11 พฤษภาคม)
00.30 น. เนเธอร์แลนด์ พบ เบลเยียม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
21.00 น. เบลเยียม พบ รัสเซีย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 12 พฤษภาคม)
00.30 น. เนเธอร์แลนด์ พบ เยอรมนี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
21.00 น. เนเธอร์แลนด์ พบ รัสเซีย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 13 พฤษภาคม)
00.30 น. เบลเยียม พบ เยอรมนี

กลุ่ม 3
ประเทศอิตาลี
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
21.00 น. ตุรกี พบ เซอร์เบีย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 11 พฤษภาคม)
01.45 น. อิตาลี พบ โปแลนด์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
22.15 น. โปแลนด์ พบ เซอร์เบีย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 12 พฤษภาคม)
01.45 น. อิตาลี พบ ตุรกี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
22.15 น. ตุรกี พบ โปแลนด์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 13 พฤษภาคม)
01.45 น. อิตาลี พบ เซอร์เบีย

กลุ่ม 4
เมืองหนิงโป ประเทศจีน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
14.00 น. ญี่ปุ่น พบ ไทย
18.30 น. จีน พบ เกาหลีใต้

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
14.00 น. เกาหลีใต้ พบ ไทย
18.30 น. จีน พบ ญี่ปุ่น

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
14.00 น. ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้
18.30 น. จีน พบ ไทย

สัปดาห์ที่ 2
กลุ่ม 5

กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
18.00 น. เบลเยียม พบ โดมินิกัน
21.30 น. เกาหลีใต้ พบ โปแลนด์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
22.00 น. เกาหลีใต้ พบ โดมินิกัน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 19 พฤษภาคม)
21.30 น. เบลเยียม พบ โปแลนด์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
22.00 น. โปแลนด์ พบ โดมินิกัน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 20 พฤษภาคม)
21.30 น. เบลเยียม พบ เกาหลีใต้

กลุ่ม 6
เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
14.00 น. แคนาดา พบ ตุรกี
18.30 น. จีน พบ เยอรมนี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
14.00 น. เยอรมนี พบ ตุรกี
18.30 น. จีน พบ แคนาดา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
14.00 น. เยอรมนี พบ แคนาดา
18.30 น. จีน พบ ตุรกี

กลุ่ม 7
กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 18 พฤษภาคม)
02.30 น. รัสเซีย พบ อิตาลี
06.00 น. บราซิล พบ ญี่ปุ่น

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 19 พฤษภาคม)
02.30 น. ญี่ปุ่น พบ อิตาลี
06.00 น. บราซิล พบ รัสเซีย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 20 พฤษภาคม)
02.30 น. ญี่ปุ่น พบ รัสเซีย
06.00 น. บราซิล พบ อิตาลี

กลุ่ม 8
เมืองนีส ประเทศเซอร์เบีย
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
21.00 น. ไทย พบ เนเธอร์แลนด์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 18 พฤษภาคม)
00.30 น. เซอร์เบีย พบ สหรัฐอเมริกา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
21.00 น. สหรัฐอเมริกา พบ เนเธอร์แลนด์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 19 พฤษภาคม)
00.30 น. เซอร์เบีย พบ ไทย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
21.00 น. ไทย พบ สหรัฐอเมริกา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 20 พฤษภาคม)
00.30 น. เซอร์เบีย พบ เนเธอร์แลนด์

สัปดาห์ที่ 3
กลุ่ม 9

กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 25 พฤษภาคม)
03.10 น. ญี่ปุ่น พบ เนเธอร์แลนด์
06.40 น. แคนาดา พบ โปแลนด์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 26 พฤษภาคม)
03.10 น. โปแลนด์ พบ เนเธอร์แลนด์
06.40 น. แคนาดา พบ ญี่ปุ่น

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 27 พฤษภาคม)
03.10 น. โปแลนด์ พบ ญี่ปุ่น
06.40 น. แคนาดา พบ เนเธอร์แลนด์

กลุ่ม 10
กรุงอังคารา ประเทศตุรกี
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
20.00 น. โดมินิกัน พบ รัสเซีย
23.30 น. ตุรกี พบ ไทย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
20.00 น. ไทย พบ รัสเซีย
23.30 น. ตุรกี พบ โดมินิกัน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
20.00 น. ไทย พบ โดมินิกัน
23.30 น. ตุรกี พบ รัสเซีย

กลุ่ม 11
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
14.00 น. บราซิล พบ เซอร์เบีย
18.30 น. จีน พบ เบลเยียม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
15.00 น. บราซิล พบ เบลเยียม
18.30 น. จีน พบ เซอร์เบีย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
14.00 น. เบลเยียม พบ เซอร์เบีย
18.30 น. จีน พบ บราซิล

กลุ่ม 12
เมืองรอสต็อก ประเทศเยอรมนี
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
21.00 น. อิตาลี พบ เกาหลีใต้

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 25 พฤษภาคม)
00.30 น. เยอรมนี พบ สหรัฐอเมริกา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
21.00 น. สหรัฐอเมริกา พบ เกาหลีใต้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 26 พฤษภาคม)
00.30 น. เยอรมนี พบ อิตาลี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
21.00 น. อิตาลี พบ สหรัฐอเมริกา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (คืนวันที่ 27 พฤษภาคม)
00.30 น. เยอรมนี พบ เกาหลีใต้

สัปดาห์ที่ 4
กลุ่ม 13

เมืองวิชิตา รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 2 มิถุนายน 2564
04.00 น. ญี่ปุ่น พบ ตุรกี
07.30 น. สหรัฐอเมริกา พบ เบลเยียม

วันที่ 3 มิถุนายน 2564
04.00 น. เบลเยียม พบ ตุรกี
07.30 น. สหรัฐอเมริกา พบ ญี่ปุ่น

วันที่ 4 มิถุนายน 2564
04.00 น. เบลเยียม พบ ญี่ปุ่น
07.30 น. สหรัฐอเมริกา พบ ตุรกี

กลุ่มที่ 14
เมืองอูฟา ประเทศรัสเซีย
วันที่ 1 มิถุนายน 2564
19.00 น. รัสเซีย พบ เกาหลีใต้
22.30 น. แคนาดา พบ เซอร์เบีย

วันที่ 2 มิถุนายน 2564
19.00 น. รัสเซีย พบ แคนาดา
22.30 น. เกาหลีใต้ พบ เซอร์เบีย

วันที่ 3 มิถุนายน 2564
18.00 น. รัสเซีย พบ เซอร์เบีย
21.30 น. แคนาดา พบ เกาหลีใต้

กลุ่ม 15
ประเทศโปแลนด์
วันที่ 1 มิถุนายน 2564
22.00 น. ไทย พบ เยอรมนี

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 (คืนวันที่ 1 มิถุนายน)
01.30 น. โปแลนด์ พบ บราซิล

วันที่ 2 มิถุนายน 2564
22.00 น. บราซิล พบ เยอรมนี

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 (คืนวันที่ 2 มิถุนายน)
01.30 น. โปแลนด์ พบ ไทย

วันที่ 3 มิถุนายน 2564
22.00 น. ไทย พบ บราซิล

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 (คืนวันที่ 3 มิถุนายน)
01.30 น. โปแลนด์ พบ เยอรมนี

กลุ่ม 16
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564
16.00 น. โดมินิกัน พบ อิตาลี
19.30 น. จีน พบ เนเธอร์แลนด์

วันที่ 2 มิถุนายน 2564
16.00 น. เนเธอร์แลนด์ พบ อิตาลี
19.30 น. จีน พบ โดมินิกัน

วันที่ 3 มิถุนายน 2564
16.00 น. เนเธอร์แลนด์ พบ โดมินิกัน
19.30 น. จีน พบ อิตาลี

สัปดาห์ที่ 5
กลุ่ม 17

จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
วันที่ 8 มิถุนายน 2564
14.35 น. แคนาดา พบ อิตาลี
18.05 น. ไทย พบ เบลเยียม

วันที่ 9 มิถุนายน 2564
14.35 น. เบลเยียม พบ อิตาลี
18.05 น. ไทย พบ แคนาดา

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
14.35 น. เบลเยียม พบ แคนาดา
18.05 น. ไทย พบ อิตาลี

กลุ่ม 18
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
วันที่ 8 มิถุนายน 2564
13.30 น. ตุรกี พบ เนเธอร์แลนด์
17.00 น. เกาหลีใต้ พบ บราซิล

วันที่ 9 มิถุนายน 2564
13.30 น. บราซิล พบ เนเธอร์แลนด์
17.00 น. เกาหลีใต้ พบ ตุรกี

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
13.30 น. บราซิล พบ ตุรกี
17.00 น. เกาหลีใต้ พบ เนเธอร์แลนด์

กลุ่ม 19
เมืองเจียงเหมิน ประเทศจีน
วันที่ 8 มิถุนายน 2564
15.00 น. โปแลนด์ พบ สหรัฐอเมริกา
19.00 น. จีน พบ รัสเซีย

วันที่ 9 มิถุนายน 2564
15.00 น. รัสเซีย พบ สหรัฐอเมริกา
19.00 น. จีน พบ โปแลนด์

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
15.00 น. รัสเซีย พบ โปแลนด์
19.00 น. จีน พบ สหรัฐอเมริกา

กลุ่ม 20
เมืองโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 8 มิถุนายน 2564
13.40 น. เยอรมนี พบ เซอร์เบีย
17.10 น. ญี่ปุ่น พบ โดมินิกัน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564
13.40 น. โดมินิกัน พบ เซอร์เบีย
17.10 น. ญี่ปุ่น พบ เยอรมนี

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
13.40 น. เยอรมนี พบ โดมินิกัน
17.10 น. ญี่ปุ่น พบ เซอร์เบีย