ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 นักเขียน นักวาดการ์ตูน และสำนักพิมพ์ ร่วมรับรางวัลอย่างคับคั่ง

 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 27 ส.ค. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร กรุงเทพฯ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ออลล์ ออนไลน์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดพิธีมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่บุคคลที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์ โครงการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นประธานมอบรางวัล และแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยมีนักเขียน นักวาดการ์ตูน บรรณาธิการและสำนักพิมพ์ต่างๆ เข้าร่วมงานคับคั่ง

 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ได้คัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพ 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์, การ์ตูน, นวนิยาย, รวมเรื่องสั้น, วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และ สารคดี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพและสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน เขียน

 ในปีนี้มีผลงานประเภทต่างๆ ส่งเข้าประกวดรวม 256 เล่ม โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีเพียง 1 ประเภท (ยกเว้นรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) คือ วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สำหรับผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 มีดังนี้

 ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัลได้แก่เรื่อง สองฝั่งแม่น้ำเก่า โดย ลอง จ้องรวี สำนักพิมพ์โรงนาบ้านไร่ และเรื่อง ไฮโซ...เซี่ยว โดย ขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่เรื่อง ซากโบราณมีอยู่ทั่วไป โดย สุธีร์ พุ่มกุมาร สำนักพิมพ์สมุดไทย และเรื่อง บางใครอาจลืมทางกลับบ้าน โดย นิตา มาศิริ จัดพิมพ์โดย ราตรี มาศิริ

 ประเภทการ์ตูน รางวัลรอวชนะเลศอันดับ 1 เรื่อง JUICE : ARRIVALS โดย Aet Jeemo สำนักพิมพ์แซลมอน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัลได้แก่เรื่อง PRESENTS FROM THE PRESENT โดย คัจฉกุล แก้วเกต สำนักพิมพ์บัน และเรื่อง Say hi until goodbye โดย Tum Ulit สำนักพิมพ์ Koob

 ประเภทนวนิยาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ไต๋ก๋ง โดย ประชาคม ลุนาชัย สำนักพิมพ์ดินแดนบุ๊ค และเรื่อง เลือดข้นคนจาง โดย ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ สำนักพิมพ์มติชน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง The Boy Who Never Grows เด็กไม่รู้จัก โดย เจนมานะ สำนักพิมพ์บัน

 ประเภทรวมเรื่องสั้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่องราวในหนึ่งวันกับเหตุการณ์ไม่ปกติอื่น ๆ ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ และเรื่อง 24 ชั่วโมง โดย แพรพลอย วนัช สำนักพิมพ์นาคร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ไร้สัญชาติ และ ตัวละครอื่นๆ โดย บัญชา อ่อนดี สำนักพิมพ์บ้านแม่น้ำ

 ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ลูกไม้กลายพันธ์ โดย จันทรา รัศมีทอง สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) ตอน ความลับใต้ผืนทราย โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่องเล่าของพลอยดาว โดย อัชฌาฐิณี สำนักพิมพ์อาเธน่า

 ประเภทสารคดี (ทั่วไป) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง หญิงร้าย โดย วรธิภา สัตยานุศักดิ์กุล สำนักพิมพ์ยิปซี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่เรื่อง มันนิซาไก คนป่าแห่งเขาบรรทัด โดย บุหลัน รันตี สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ และ เรื่อง My Chefs โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์ สำนักพิมพ์ แซลมอน

 ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง เรากำลังติดอยู่ในบ่วงแร้วปัจจุบัน โดย กิตติ อัมพรมหา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ต้นไม้ทุกต้นเคยเป็นต้นกล้า โดย ณรงค์ชัย แสงอัคคี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ฟังสิเสียงพรุ่งนี้เพรียกชีวิต โดย นนทพันธ์ หิรัญเรือง และรางวัลเสริมสร้างกำลังใจ เรื่อง ดวงตาหิ่งห้อย โดย ด.ญ.ศุภาพิชญ์ พรอำนวยผล สำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็กๆ ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดนิยายขนาดสั้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง คล้ายว่าน่าน เพิ่งพ้นผ่านไม่นานนัก โดย ปรัชวิชญ์ บุญยะวันตัง และเรื่อง รองเท้าโลหะ โดย จิระพนธ์ ขันชารี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หน้ากากยิ้มของสิงโต โดยกนกศักดิ์ เรือนทอง

 สำหรับผู้ชนะเลิศ "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ทั้ง 6 ประเภท จะได้รับเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่วนประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

 และในปีหน้า ซีพี ออลล์ ได้เตรียมเปิดรับผลงานจากนักเขียนและสำนักพิมพ์เข้าประกวดในครั้งที่ 18 ทั้ง 7 ประเภท ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่างดำเนินการ) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-28 ก.พ.64 ผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.csrcpall.com หรือสอบถามข้อมูล โทร.02-071-2902-3