วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อ "โควิด-19" เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอีก 2 ราย เป็นคนไทยจากอินเดีย และชาวกาตาร์ที่เดินทางมา หายป่วยกลับบ้านได้ 1 ราย และยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม

 พบผู้ป่วยอีก 2 รายโดย เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 24 ส.ค. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์ "โควิด-19" ในประเทศไทยล่าสุดว่า วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 2 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย 1 ราย และชาวกาตาร์ที่เดินทางมาจากประเทศกาตาร์ 1 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ และพักโรงพยาบาลในกรุงเทพ 2 ราย ทั้งนี้ เคยมีอาการป่วย 1 ราย และไม่มีอาการป่วย 1 ราย ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,397 ราย วันนี้มีกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย ยอดสะสม 3,222 ราย เหลือยังรักษาใน รพ. 117 ราย วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดสะสมอยู่ที่ 58 ราย สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก วันเดียวกัน ตัวเลขล่าสุดเวลา 09:00 น. มีผู้ป่วยยืนยัน 23,582,985 ราย กลับบ้านแล้ว 16,080,485 ราย ยังรักษาใน รพ. 6,690,013 ราย และ เสียชีวิต 812,487 ราย