ผลชั่งน้ำหนักศึกมวยไทย7สี อาทิตย์ที่ 23 ส.ค. 63 เวทีมวยช่อง7สี

คู่ที่1. หนึ่งปฐพี ร.ร.กีฬาลำปาง พิกัด115ชั่งได้ตามพิกัด

ฟ้าวิเศษ รักชาติ พิกัด115ชั่งได้ตามพิกัดตามพิกัด

คู่ที่2. อรรถชัย ร.ร.กีฬาลำปาง พิกัด118ชั่งได้118.4ลด0.4

โชคกุญชร ก.สกุลเชื้อ พิกัด118ชั่งได้118.1ลด0.1

คู่ที่3. กริชเพชร รัตนภานุ พิกัด124ชั่งได้124.3

เพชรเมืองศรี อ๊อดตึกแดง124ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่4. วันชนะ น.นริสสร พิกัด133ชั่งได้134ลด1

เทพบุตร ไดมอนด์98 พิกัด133ชั่งได้133.4ลด0.4