เสี่ยสมาน บุญยอ จับมือ ป๋าชุ้น จรดปากกาเซ็นสัญญาถือหุ้นเกียรติเพชร ผนึกกำลังอนุรักษ์ และพัฒนาวงการมวยไทย

เมื่อเวลา 11.00น. ณ บริษัท สมานมีเดีย แอนด์ บรอดคาสท์ จำกัด มีพิธีเปิดตัวผู้ถือหุ้นใหม่ในเครือบริษัทเกียรติเพชร โปรโมชั่นจำกัด ซึ่งเป็นการผนึกกำลัง 2 ฝ่าย ระหว่าง นายพีระพงษ์ ธีระเดชพงศ์ หรือโปรโมเตอร์ชุ้น เกียรติเพชร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเกียรติเพชรโปรโมชั่นจำกัด และ นายสมาน บุญยอ ประธานกรรมการบริหารในเครือสมาน บิสเนสกรุ๊ป 

สำหรับการจรดปากกาเซ็นสัญญาร่วมหุ้นในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะร่วมกัน ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด และสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับวงการมวย และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักมวยและบุคลากรในวงการมวยรวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ “มวยไทย” ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

โดยโปรโมเตอร์ “ชุ้น เกียรติเพชร” กล่าวว่า ก่อนอื่นขอกล่าวคำว่ายินดีกับผู้ถือหุ้นใหม่ คุณสมาน บุญยอ ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเกียรติเพชร โปรโมชั่น โดยการถือหุ้น 40% 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทในครั้งนี้ เกิดจากการพูดคุยและมีความเห็นร่วมกันว่าจะพัฒนา ต่อยอด และสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับวงการมวย ซึ่งอนาคตอันใกล้จะมีการผนึกกำลังกันเพื่อก่อให้เกิดเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบของการแข่งขัน เพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์และสถานการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย นี่คือจุดเริ่มต้นอันดีที่จะเกิดแก่วงการมวย

ด้าน “บิ๊กหมาน” นายสมาน บุญยอ ประธานกรรมการบริหารในเครือสมาน บิสเนสกรุ๊ป กล่าวว่า ตนเองต้องกราบขอบพระคุณ ป๋าชุ้น, ซ้อแดง, โปรโมเตอร์เดียร์ และผู้พันแอล ที่ไว้วางใจและเปิดโอกาสให้ตนเองได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของเครือมวยไทยเกียรติเพชร เนื่องจากส่วนตัวรักและชื่นชอบในศิลปะมวยไทย และได้มีค่ายมวยของตัวเอง คือค่าย “ส.สมานการ์เม้นท์”

นอกจากนี้ตนเองยังมีความพร้อมที่จะผลักดันมวยไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ต่อไปนักมวยไทยต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บุคลากรในวงการมวยต้องมีรายได้ ต้องมีงานทำ มีอาชีพรองรับ ตนเองเชื่อว่าการพัฒนาสิ่งใดก็ตาม ต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนก่อนเสมอ ตนเองและป๋าชุ้น จะร่วมกันสร้างสิ่งใหม่ จะพัฒนาสิ่งต่างๆ ไปด้วยกันเพื่อความยั่งยืนของวงการมวย