มาฟังธรรมสร้างกุศลผลบุญเริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือน กับพระมหาไพรวัลย์ วัดสร้อยทอง ในหัวข้อ “ชีวิตยังเข้มแข็งได้มากกว่านี้”

ในวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. นี้ พบกับ
 พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ
วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
ในหัวข้อ “ชีวิตยังเข้มแข็งได้มากกว่านี้” เวลา 12.00-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1111AB ชั้น11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แล้วพบกันค่ะ...
ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2DFdX0P7HH33TrBeoZATmTbqJUtPXlTyK_DvoAHQJUrV2xQ/viewform