สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ทำหนังสือส่งไปถามความคิดเห็นของทุกสโมสรสมาชิกทุกระดับ ว่าพร้อมที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลนี้ต่อไปหรือไม่

หลังจากที่ทั่วโลกเกิดปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนส่งผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงวงการฟุตบอลไทยที่ต้องหยุดชะงักไปนานกว่าครึ่งปี สะเทือนถึงงบประมาณทำทีมของแต่ละสโมสรที่ขาดหายไป ก่อนที่จะมีการกำหนดวันกลับมาแข่งขันต่อในช่วงเดือนกันยายนนี้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของทุกสโมสรสมาชิก ว่าพร้อมที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันต่อในฤดูกาลนี้หรือไม่ ซึ่งจะให้แต่ละทีมตอบกลับมายังสมาคมฯภายใน 7 วัน

โดยเนื้อหาในหนังสือของทาง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นการอธิบายถึงปัญหาที่กำลังเผชิญในช่วงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เงินสนับสนุนที่แต่ละสโมสรจะได้รับถูกลดจำนวนลง จากปัญหาที่ผู้สนับสนุนต้องเจอ

สำหรับใจความสำคัญคือการที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สอบถวามแต่ละสโมสรว่าพร้อมที่จะส่งทีมเข้าแข่งขันในฤดูกาลนี้ต่อหรือไม่อย่างไร หากประสงค์ที่จะส่งทีมเข้าแข่งขันต่อโปรดแจ้งให้ทางสมาคมฯรับทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ