พบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอีก 6 ราย มาจาก 3 ประเทศคือ อินโดนีเซีย, แอฟริกาใต้ และ ซูดาน แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

 พบติดเชื้อจากต่างประเทศอีก 6 ราย เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 2 ก.ค. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค.แถลง รายงานสถานการณ์ "โควิด-19" ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จำนวน 6 ราย โดยเดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย 4 ราย เป็นเพศชาย อายุ 21 ปี เป็นนักศึกษา และเพศชายอายุ 37, 43 และ 62 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป เดินทางกลับมาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. เข้าพักที่ศูนย์กักกัน จ.ชลบุรี ไม่มีอาการไข้ ผลตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.

 จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย เพศชาย อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา เดินทางกลับมาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. มีอาการไอ คัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 30 มิ.ย. และจากประเทศซูดาน 1 ราย เป็นเพศชายอายุ 21 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป เดินทางกลับมาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. เข้าพักที่ศูนย์กักกัน จ.ชลบุรี ไม่มีอาการ ตรวจพบเชื้อวันที่ 29 มิ.ย. และถือเป็นเรื่องดีที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศกว่าเดือน ถึงตอนนี้ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมยังอยู่ที่ 3,179 ราย อนุญาตให้กลับบ้านรวม 3,059 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ยอดผู้เสียชีวิตยังรวมอยู่ที่ 58 ศพ 

 สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก ภาพรวมพบผู้ติดเชื้อ 10,803,599 ราย วันเดียวเพิ่มขึ้นอีก 200,145 ราย และเสียชีวิตเพิ่มวันนี้ถือว่าสูงมากถึง 5,055 ราย รวมเสียชีวิตทั้งสิ้นถึง 518,968 ศพ เมื่อแยกเป็นประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นอันดับหนึ่งคือ 2,779,953 ราย วันเดียวเพิ่มขึ้นอีก 52,100 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 676 ศพ รวมเสียชีวิตแล้ว 130,798 ศพ อันดับสองเป็นบราซิล รวมเป็น 1,145,369 ราย เพิ่มมาวันเดียวพบติดเชื้อถึง 44,884 ราย อันดับสามรัสเซีย และ อันดับสี่อินเดียที่ตัวเลขสูงขึ้นมาก สำหรับประเทศไทยล่าสุดอยู่ที่ 96