สถานการณ์ "โควิด" ในไทยยังดี ไม่พบผู้ป่วยติดต่อกันกว่าเดือน แต่ยังมีพบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอีก 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

 พบติดเชื้อจากต่างประเทศอีก 2 ราย เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 30 มิ.ย. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค.แถลง รายงานสถานการณ์ "โควิด-19" ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จำนวน 2 ราย โดยเดินทางมาจากประเทศกาตาร์ เป็นเพศชาย อายุ 27 และ 28 ปี อาชีพพนักงานนวด เดินทางกลับมาเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. เข้าพักที่ศูนย์กักกัน จ.ชลบุรี ไม่มีอาการไข้ ผลตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. และถือเป็นเรื่องดีที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศกว่าเดือน ถึงตอนนี้ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมยังอยู่ที่ 3,171 ราย และมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เพิ่มขึ้น 3ราย รวมอนุญาตให้กลับบ้านรวม 3,056 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ยอดผู้เสียชีวิตยังรวมอยู่ที่ 58 ศพ 

 สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก ภาพรวมพบผู้ติดเชื้อ 10,408,433 ราย วันเดียวเพิ่มขึ้นอีก 159,056 ราย และเสียชีวิตเพิ่มวันนี้ถือว่าสูงมากถึง 3,422 ราย รวมเสียชีวิตทั้งสิ้นถึง 507,497 ศพ เมื่อแยกเป็นประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นอันดับหนึ่งคือ 2,681,811 ราย วันเดียวเพิ่มขึ้นอีก 44,734 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 346 ศพ รวมเสียชีวิตแล้ว 128,783 ศพ อันดับสองเป็นบราซิล รวมเป็น 1,370,488 ราย เพิ่มมาวันเดียวพบติดเชื้อถึง 25,234 ราย อันดับสามรัสเซีย และ อันดับสี่อินเดียที่ตัวเลขสูงขึ้นมาก สำหรับประเทศไทยล่าสุดอยู่ที่ 96 แล้ว