สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกผู้ชนะในการออกแบบตราสัญลักษณ์ของสมาคมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบก่อนนำมาใช้ต่อไป

จากการที่ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ หรือโลโก้ รูปแบบใหม่ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

โดยตราสัญลักษณ์ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย มีเอกลักษณ์ จดจำง่าย สะท้อน และสื่อสารความหมายของสมาคมฯได้ดี สามารถนำไปใช้งานได้จริงในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารทุกช่องทางได้ 

ซึ่งผู้ชนะในการออกแบบในครั้งนี้ได้แก่ นายบำรุง อิศรกุล
     
สำหรับเรื่องการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ เป็นแนวคิดของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกสมาคมฯ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้ก็ได้แบบโลโก้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้สโมสรสมาชิกรับรองว่าเห็นด้วยหรือไม่ โดยตอนนี้สมาคมยังใช้ตราของเก่าอยู่