โผล่มาชุดใหญ่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 11 ราย ทั้งหมดมาจากต่างประเทศและพักอยู่ในศูนย์กักกัน แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ส่วนสถานการณ์โลกบราซิลมาแรงตามอเมริกา พบวันละสองหมื่น ตายวันเดียวนับพันศพ

 ติดเชื้ออีก 11 รายโดยเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 28 พ.ค. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลง รายงานสถานการณ์ "โควิด-19" ในประเทศไทยว่า ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 11 ราย ทั้งหมดเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ แยกเป็นประเทศอินเดีย 1 ราย กาตาร์ 6 รายและคูเวต 4 ราย และเข้าพักกักเก็บตัวที่ศูนย์กักกันพื้นที่ต่างๆ

 รายละเอียดจากประเทศอินดีย 1 ราย เพศหญิงอายุ 32 ปี เป็นนักท่องเที่ยว เดินทางกลับมาวันที่ 22 พ.ค. พักที่ จ.สมุทรปราการ จากประเทศกาตาร์ 6 ราย เป็นชาย 5 ราย อาชีพพนักงานนวด อายุระหว่าง 27-37 ปี เดินทางกลับมาเมื่อวันที่ 22 พ.ค. เข้าพักในกรุงเทพมหานคร ส่วนรายที่ 6 เป็นหญิงอายุ 52 ปี เป็นแม่บ้าน และพบว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 26 พ.ค.

 จากประเทศคูเวต 4 ราย ทั้งหมดเป็นเพศชายอายุระหว่าง 39-51 ปี ทำงานที่แคมป์ของบริษัทต่างชาติ เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 24 พ.ค. เข้าพักในกรุงเทพมหานคร และตรวจพบเชื้อวันที่ 26 พ.ค. ถึงตอนนี้ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมที่ 3,065 ราย และมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วอนุญาตให้กลับบ้านรวม 2,945 ราย หายป่วยกลับบ้านได้อีก 14 คน เหลือรักษาตัวอยู่ 63 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 57 ศพ

 สำหรับสถานการณ์โลก ภาพรวมพบผู้ติดเชื้อ 5,789,843 ราย วันเดียวเพิ่มขึ้นอีก 105,048 ราย และเสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 5,207 ราย รวมเสียชีวิตทั้งสิ้นถึง 357,432 ศพ เมื่อแยกเป็นประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นอันดับหนึ่งคือ 1,745,803 ราย วันเดียวเพิ่มขึ้นอีก 20,154 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 1,535 ศพ รวมเสียชีวิตคือ 102,107 ศพ อันดับสองเป็นบราซิลมียอดผู้ป่วย 414,661 ราย วันเดียวล่าสุดพบถึง 20,154 ราย และเสียชีวิตไปแล้ว 25,697 ศพ สำหรับประเทศไทยอันดับล่าสุดอยู่ที่ 77