หลังลุ้นมานานคนกีฬาได้เฮแน่ เผยทางกระทรวงกีฬาแจ้งรับเงินเยียวยาโควิด คาดเริ่มจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นการจ่ายแบบครั้งเดียว 15,000 บาทต่อคน

 รายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายหลังคณะนำโดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พิจารณาช่วยเหลือกลุ่มกีฬาอาชีพผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. นักกีฬาอาชีพ 2. บุคลากรกีฬาอาชีพ 3. สมาคมกีฬาอาชีพ 4. สโมสรกีฬาอาชีพ  5. ผู้จัดการแข่งขัน กีฬามวย พร้อมได้ช่วยเหลือบุคคลที่ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ครอบคลุมทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. นักมวย อายุ 15-17 ปี และนักมวย 18 ปีขึ้นไป 2. ผู้ฝึกสอน 3. ผู้ตัดสิน 4. หัวหน้าค่ายมวย 5. ผู้จัดการนักมวย 6. ผู้จัดรายการแข่งขัน และ 7. นายสนามมวย โดยล่าสุดทาง กกท.ประกาศให้คนกีฬาที่มีสิทธิ์รีบลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พ.ค.

 หลังจากปิดระบบการลงทะเบียนและผ่านการพิจารณานักกีฬาจะได้รับคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน และคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ในลักษณะการจ่ายแบบครั้งเดียวรวมเป็นเงิน 15,000 บาท/คน โดยขั้นตอนต่อไปกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะนำส่งรายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พรบ.กีฬาอาชีพ ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบสิทธิ  เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" ที่มีการโอนเงินก่อนหน้านี้แล้ว