เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธาราพัทยา จ.ชลบุรี คว้ารางวัลร้านอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Platinum ประจำปี 2563 นับเป็นสาขา 2 ที่ได้รับการรับรองในระดับสูงสุด

เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธาราพัทยา จ.ชลบุรี ร้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รูปแบบเรือยอร์ช ล่าสุดได้รับการรับรองจากสถาบันอาคารเขียวไทยในระดับสูงสุด ‘Platinum’ ตอกย้ำให้เห็นความเป็นผู้นำด้านค้าปลีกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างร้านให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ “การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย”

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามปณิธานของบริษัท “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ล่าสุดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธาราพัทยา จ.ชลบุรี ร้านรูปแบบเรือยอร์ช และเป็นร้าน Flagship Store ของบริษัทฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ผ่านการรับรองจากสถาบันอาคารเขียวไทยในระดับสูงสุด ‘Platinum’ นับเป็นร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ประเภทร้านสะดวกซื้อ สาขา 2 ที่ได้รับการรับรองในระดับสูงสุด ต่อจากร้านต้นแบบประหยัดพลังงานแห่งแรกของประเทศไทย สาขาธาราสแควร์ และก่อนหน้านี้อาคาร CP ALL Academy และโรงเรียนสาธิต พีไอเอ็ม ได้รับการรับรองจากสถาบันอาคารเขียวในระดับ “GOLD”เช่นกัน สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทที่นำองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

โดยร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธาราพัทยาแห่งนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินอาคารตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งแต่การก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ TREES-NC ในระดับ Platinum สูงสุดของสถาบันอาคารเขียวไทย ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการอาคาร, ด้านผังบริเวณและภูมิทัศน์, ด้านการประหยัดน้ำ, ด้านพลังงานและบรรยากาศ, ด้านวัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง ด้านคุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร, ด้านการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านนวัตกรรม

นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการก่อสร้างร้านสาขาที่เป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้ออกแบบเพื่อให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ในร้านรูปแบบมหาสมุทร และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คเมืองพัทยาที่ทั้งคนไทยและต่างประเทศนิยมเข้ามาใช้บริการในช่วงที่ผ่านมา