เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู่รพ.ในภูมิภาค เริ่ม รพ.มหาราชนครราชสีมา และ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ

บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย โควิด-19 ตามแผนมอบ 77 ล้าน 77 รพ. ใน 77 จังหวัด

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้คณะแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้ที่ต้องดูแลคนไข้ มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา ซีพี ออลล์ จึงได้จัดโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยการนำเงินจำนวน 77 ล้านบาท จากโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้” จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับ 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสู้ภัยโควิด-19 โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท

ด้วยเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนดังกล่าว ซีพี ออลล์ จึงได้เดินหน้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด เริ่มจากมอบอุปกรณ์มอนิเตอร์ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วย 11 เครื่อง รวมมูลค่า 1 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย หรือชุด PPE, หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด รวมมูลค่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์จอมเทพ หวังสันติตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ ได้มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 โดยเริ่มจากชุดป้องกันความปลอดภัย หรือ ชุด PPE (Personal Protective Equipment) พร้อมด้วยแอลกอฮอลล์ทำความสะอาดให้กับ 5 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลศิริราช, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลละ 2,000 ชุด รวมเป็น 10,000 ชุด รวมเป็นเงินจำนวนกว่า 5 ล้านบาท

โดย ซีพี ออลล์ จะทยอยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้แก่ 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป