สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือเยียวยานักข่าวกีฬาที่ติดเชื้อโควิด-19 รายละ 20,000 บาท

วันนี้ (9 เมษายน) ดร.เลอภพ โสรัตน์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ประชุมคณะกรรมการของสมาคมฯ เห็นชอบพร้อมที่จะช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกผู้สื่อข่าวกีฬาที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยทางสมาคมฯจะมอบเงินช่วยเหลือรายละ 20,000 บาท พร้อมแนะนำให้สมาชิกนักข่าวกีฬาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงถ้ามีอาการให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา

ทั้งนี้ รองอ๊อด สารคาม SMM มวยไทยรายวัน เครือ SMM PLUS เป็น 1 ในผู้สื่อข่าวที่ติดเชื้อโควิดและหายจากเชื้อแล้วขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการของสมาคมฯทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือดูแลสมาชิกนักข่าวกีฬาที่ติดเชื้อโควิด-19 ทุกท่านด้วยความรักความอบอุ่นความเป็นพี่เป็นน้อง รองอ๊อด กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

รองอ๊อด สารคาม