บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ส่งมองหน้ากา หน้ากาก Face Shield (DIY) จำนวน 100,610 ชิ้น ให้กับ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการระบาดเชื้อ COVID-19

สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ส่งมอบ หน้ากาก Face Shield (DIY) ให้กับ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล จำนวน 100,610 ชิ้น เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการระบาดเชื้อ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ จ.บุรีรัมย์

ก่อนหน้านี้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำหน้ากาก Face Shield (DIY) ส่งมอบไปแล้ว 53,000 ชิ้น ก่อนที่จะส่งมอบครบจำนวนทั้งหมดที่ตั้งเป้าไว้ครบ 100,610 ชิ้น โดยมอบให้หน่วยงานต่างๆดังนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ 10,100 ชิ้น , ตำรวจภูธร จ.บุรีรัมย์ 5,000 ชิ้น และสาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ 85,510 ชิ้น

โดยเริ่มจัดทำเมื่อวันท่ี 29 มี.ค. ถึง 6 เม.ย. 63 โดยจิตอาสาจากหลายส่วน ดังนี้

- นักฟุตบอล ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าท่ีประจำทีม แม่บ้าน สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
- เจ้าหน้าที่ บุรีรัมย์ คาสเซิล
- พนักงาน โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
- พนักงาน โรงแรม โมเดน่า
- แฟนฟุตบอล GU12