สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬา กรณีสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ออกบทลงโทษสมาคมในส่วนของบุคลากรห้ามยุ่งเกี่ยวกับสหพันธ์ฯ 3 ปี และห้ามนักกีฬาลงแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ

ตามที่สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ได้เผยแพร่ข่าวในเว็บไซต์ www.iwf.net ระบุว่า คณะกรรมการอิสระของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ออกบทลงโทษสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับปัญหาสารต้องห้ามในนักกีฬา โดยห้ามบุคลากรของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ยุ่งเกี่ยวกับสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ เป็นเวลา 3 ปี และห้ามนักกีฬาอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึงรุ่นทั่วไป ลงแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ เป็นเวลา 5 เดือน และ 11 เดือน ตามลำดับ นับตั้งแต่รายการแรกที่จะจัดในอนาคต รวมทั้งจะต้องเสียค่าปรับ 200,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ยังสามารถอุทธรณ์โทษได้ภายใน 21 วัน กับศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬา


ในเรื่องนี้ “เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย รองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ กล่าวว่า สำหรับบทลงโทษดังกล่าว ถือว่ามากเกินไป และไม่เป็นธรรม โดยที่ผ่านมาสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ เคยลงโทษประเทศจีน และรัสเซีย ที่พบสารต้องห้ามในนักกีฬาโอลิมปิก เพียง 1 ปีเท่านั้น
ซึ่งสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จะได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬา ต่อไป เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม โดยในส่วนของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ จะต้องได้กลับมาทำงานกับสหพันธ์ยกน้ำหนักฯ เร็วขึ้น เช่นเดียวกับนักกีฬาก็จะต้องได้กลับมาแข่งขันเร็วที่สุดเช่นกัน นอกจากนี้ ก็ยังจะต้องทบทวนหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระกันใหม่อีกด้วย