ซีพี ออลล์ ยืนยันร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงตามปกติ ยกเว้น สาขาในพื้นที่จ.เพชรบูรณ์ และอุดรธานี

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ประกาศชี้แจงว่า ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ ยังคงเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงตามปกติ ยกเว้นร้านเซเว่นฯ ในพื้นที่ตามประกาศของจังหวัดเพชรบูรณ์และอุดรธานี ที่มีมติให้ปิดสถานที่ในพื้นที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้เปิด-ปิด เป็นเวลาตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วงวันที่ 24 มีนาคม - 12 เมษายน 63 เปิดให้บริการเวลา 05.00 - 24.00 น.
- จังหวัดอุดรธานี ช่วงวันที่ 26 มีนาคม 63 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เปิดให้บริการเวลา 05.00 - 22.00 น.

เซเว่นฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในสินค้าและบริการ พร้อมเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ