ปลอดภัยไว้ก่อน! "บิซ" ร้อยโทหญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ นักจักรยานทีมชาติไทย ฟิตซ้อมอยู่ที่บ้านพักในโคราช ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 อีกท้ังยังเป็นการรักษาความฟิตแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้ลงแข่งโอลิมปิกที่เลื่อนไปจัดปีหน้า

หลังจากที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก จนทำให้การแข่งขันกีฬาทุกประเภททำการเลื่อน หรือ ยกเลิกการแข่งขันไป โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ "โตเกียว 2020" ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่ล่าสุดได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันไปเป็นปี 2021 แล้วนั้น

ทาง  “บีซ” ร้อยโทหญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ นักจักรยานทีมชาติไทย ประเภทถนน บุคคลหญิง ที่ได้สิทธิไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ “โตเกียว 2020” ที่ประเทศญี่ปุ่น ยังคงทำการฝึกซ้อมปั่นจักรยาน กับเทรนเนอร์อยู่ในบริเวณบ้านพักที่ จ.นครราชสีมา เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 และเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตตลอดเวลา แม้ว่า “โตเกียว 2020” จะเลื่อนไปแล้วก็ได้ โดยการซ้อมอยู่ที่บ้านยังเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ที่รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อไวรัสร้ายที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน