กทพ. เบี่ยงการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกขาเข้าและขาออก ช่วงตัดถนนพระราม 3 และ ตัดถนนสาธุประดิษฐ์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ผู้ดําเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด่านตะวันตกสัญญาที่ 4 ในการนี้จะทําการก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 โดยจะทํางาน บริเวณพื้นที่ใต้ทางด่วนบางโคล่ จึงจําเป็นจะต้องมีการเบี่ยงจราจรตั้งแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566  ดังนี้ ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องจราจร ด้านขวาสุดทางบนถนนรัชดาภิเษกขาออก บริเวณพื้นที่ใต้ทางด่วนบางโคล่

ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ  เพื่อให้ สัญญาณแก้ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือ
ผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ

หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ 062-912-6211 ตลอด 24 ชั่วโมง