เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาง กรมพลศึกษา ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning) ภายในและรอบๆ สนามกีฬาแห่งชาติ พร้อมมีบริการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย ให้กับบุคลากรในหน่วยงานด้วยเครื่องวัดไข้ดิจิตอลแบบยิงหน้าผาก

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา นำผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของกรมพลศึกษา จัด "บิ๊กคลีนนิ่งเดย์" (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดภายในและบริเวณรอบๆ สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีบุคลากรทำความสะอาดสถานที่ทำงาน, สนามศุภชลาศัย, อาคารกีฬานิมิบุตร และบริเวณรอบๆ สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายให้กับบุคลากรในหน่วยงานด้วยเครื่องวัดไข้ดิจิตอลแบบยิงหน้าผาก

ทางด้าน ศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา ยังได้มีการจัดฝึกสอนกิจกรรมนันทนาการช่วงปิดภาคเรียน หรือ "ร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก" ก็ไม่ได้อยู่เฉยกับการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ก็มีมาตราการป้องกันขั้นสูงสุดเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์, วิทยากร, เยาวชน และผู้ปกครอง มีความมั่นใจเมื่อเข้ามาในพื้นที่ของศูนย์นันทนาการฯ โดยได้จ้างบริษัทเอกชนชั้นนำที่ดูแลการฆ่าเชื้อในสนามบินมาดำเนินการ ทั้งนี้ภายในศูนย์จะทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวัน และมีมีจุดบริการเจลแอลกฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ มีการตรวจวัดไข้คัดกรองผู้มารับบริการทุกคน ซึ่งใครที่มี อุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะเชิญกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของส่วนรวม

นายสันติ ป่าหวาย ได้พูดถึงกิจกรรมให้ครั้งนี้ว่า 

"กรมพลศึกษา ได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ที่บริเวณกรมพลศึกษารับผิดชอบ โดยเฉพาะสถานที่ให้บริการประชาชน ได้จ้างบริษัทเอกชนชั้นนำที่ดูแลการฆ่าเชื้อในสนามบิน มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งมีมาตรการให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้รู้จักป้องกันตนเองด้วยการทำความสะอาดสถานที่ทำงานของตนเอง หากพบว่าบุคลากรของกรมพลศึกษา มีอาการป่วย เป็นไข้ เราก็อนุญาตให้ปฏิบัติงานที่บ้านได้ และให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการป่วยให้แน่ชัด"

"สำหรับกิจกรรมที่จะจัดในช่วงเดือนมีนาคม ไปจนถึงหลังสงกรานต์ หรือจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ ทุกๆ กิจกรรมของ กรมพลศึกษา จะเลื่อนออกไปก่อน เพื่อเป็นมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยหวังว่าประชาชนทุกคนจะปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณะสุข ออกกำลังกายแข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากไวรัสโควิด-19"