SMM PLUS คุมเข้ม สั่งพนักงาน (นักข่าวสายมวย) ที่มีความเสี่ยงติดโควิด-19 กักตัว 14 วันที่บ้าน พร้อมงดรายการมวยทุกรายการในสถานีในระยะนี้

เนื่องจาก นักข่าวและช่างภาพ ทีมมวย SMMSPORT ที่เคยไปทำข่าวในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งได้ป้องกันตัวเองโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของ เจ้าหน้าที่เวทีต่างๆ อย่างเคร่งครัด แต่เมื่อเกิดขึ้นคนในวงการมวย ตามที่เป็นข่าวในขณะนี้ ทีมมวย SMMSPORT ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และ เคยไปในพื้นที่เสี่ยง แม้ว่ายังไม่มีคนใดมีอาการแสดงว่าจะติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ก็ตาม แต่ทางบริษัทเล็งเห็นความปลอดภัยของพนักงานและรับผิดสังคมร่วมกัน จึงอนุญาติให้พนักงานกลุ่มนี้ เกือบ 10 คน หยุดปฏิบัติงานทำข่าวเพื่อกักตัวอยู่ที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน งดเข้าบริษัท, ไม่ไปเยี่ยมค่ายมวยต่างๆ และจะหยุดจัดรายการสดทางวิทยุ สปอร์ต เรดิโอ เอฟเอ็ม 96 รวมทั้งรายงาน มวยไทยรายวัน, คู่มันมวยไทย ทางช่อง SMMTV+ จนกว่าจะมั่นใจในสถาการณ์ จะเข้าสู่ปกติ 

ขณะเดียวกัน ที่บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส ที่ได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรอง วัดไข้ เจลล้างมือ และให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย เป็นการป้องกันมาระยะหนึ่ง จะทำความสะอาด ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ ห้องปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ เพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจของพนักงานที่มาปฏิบัติงานทุกฝ่าย