สมาคมลูกยาง ประกาศ 99 นักตบหนุ่ม ชุด U18 ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2020

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก เข้าร่วมทดสอบร่างกายเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชาย อายุต่ำกว่า 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 13 ปี 2020 ระหว่างวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2563 ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน

สมาคมฯ ได้ทำการคัดเลือกจากใบสมัครที่ส่งเข้ามาทั้งหมด 122 ใบ โดยพิจารณาจากผลการแข่งขันรายการต่าง ๆ และได้คัดเลือกเหลือ 99 คนดังนี้

1. นายกันต์ดนัย สดวกดี
ส่วนสูง 179 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

2. นายพงศธร พิพัฒ
ส่วนสูง 177 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

3. นายสุทธิราช ธนานิตย์      
ส่วนสูง 176 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

4. นายณราธร เมืองโคตร
ส่วนสูง 168 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

5. นายชิษณุพงศ์ คะบุตร      
ส่วนสูง 170 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนชุมแพศึกษา
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

6. นายกีรติ ไทรสังขปิระภา
ส่วนสูง 171 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนด่านช้างวิทยา
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

7. นายธวัชชัย ราชคม
ส่วนสูง 169 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

8. นายพลกฤต สาชิต 
ส่วนสูง 178 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

9. นายณัฐพงษ์ ชาชำนาญ    
ส่วนสูง 174 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

10. นายเอกวรกร พรหมเสน
ส่วนสูง 170 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

11. นายสุชาครีย์ ม่วงบึงพร้าว
ส่วนสูง 175 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

12. นายสัณหวิชญ์ สมพันธ์
ส่วนสูง 173 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

13. นายยศพัฒน์ เจนจบ
ส่วนสูง 177 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ, ตัวเซต

14. นายวรุตม์ คชสาร​ทอง
ส่วนสูง 175 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียน​ด่านช้าง​วิทยา
ตำแหน่ง บอลเร็ว

15. นายจักรี ปราบเภท
ส่วนสูง 183 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ตำแหน่ง บอลเร็ว

16. นายนวดนย์ นวนหงษ์
ส่วนสูง 180 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ตำแหน่ง บอลเร็ว

17. นายธีระวัช​ งามพร้อม
ส่วนสูง 186 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง บอลเร็ว

18. นายสาธิต​ ระโหฐาน
ส่วนสูง 190 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง บอลเร็ว

19. นายธีระชัย ภารสุวรรณ์ 
ส่วนสูง 185 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่ง บอลเร็ว

20. นายภาณุพงศ์ คำภูมี      
ส่วนสูง 193 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่ง บอลเร็ว

21. นายวรฤทธิ์ บางยิ้ม
ส่วนสูง 180 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่ง บอลเร็ว

22. นายเตรียมศักดิ์ พรหมรี 
ส่วนสูง 187 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่งบอลเร็ว

23. นายปิยนันท์ ธุระทำ
ส่วนสูง 190 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง บอลเร็ว

24. นายจิตติพัฒน์ ผิวรัตน์
ส่วนสูง 190 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่ง บอลเร็ว

25. นายดิษรุจ หอมดวง
ส่วนสูง 187 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่ง บอลเร็ว

26. เด็กชายอิทธินนท์ มั่งมา
ส่วนสูง 187 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่ง บอลเร็ว

27. นายการัณย์ สีหานนท์
ส่วนสูง 182 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนชุมแพศึกษา
ตำแหน่ง บอลเร็ว

28. นายภานุพงษ์ คำเวียง  
ส่วนสูง 191 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนชุมแพศึกษา
ตำแหน่ง บอลเร็ว

29. นายชนุตย์ มะลิทอง
ส่วนสูง 190 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
ตำแหน่ง บอลเร็ว

30. นายยงยุทธ ศรราช
ส่วนสูง 187 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนท่าชัยวิทยา
ตำแหน่ง บอลเร็ว

31. นายปิยะ ควบพิมาย
ส่วนสูง 188 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ตำแหน่ง บอลเร็ว

32. นายธนากร เผือกสงค์
ส่วนสูง 188 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่ง บอลเร็ว

33. นายธนาวุฒิ ศรีวรรณแก้ว
ส่วนสูง 178 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่ง บอลเร็ว

34. นายเบญจมินทร์ ใจดี
ส่วนสูง 184 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่ง บอลเร็ว

35. นายพีรพล ใจทน
ส่วนสูง 170 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ตำแหน่ง บอลเร็ว

36. นายนิธิวิทย์ ลิออนรัมย์ 
ส่วนสูง 175 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนพุทไธสง
ตำแหน่ง บอลเร็ว

37. นายเจตนิพัทธ์ ปูรียะ
ส่วนสูง 192 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ตำแหน่ง บอลเร็ว

38. นายณัฐวัฒน์ รอดชมภู 
ส่วนสูง 180 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ตำแหน่ง บอลเร็ว

39. เด็กชายธนบดี พลเสนา
ส่วนสูง 185 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ตำแหน่ง บอลเร็ว

40. นายปฐพี คำจันทน์
ส่วนสูง 186 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ตำแหน่ง บอลเร็ว

41. นายสิปปนนท์ เศรษฐ์วงศ์ชัย
ส่วนสูง 178 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ตำแหน่ง บอลเร็ว

42. นายจักรินทร์ จันทุมมา 
ส่วนสูง 186 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ตำแหน่ง บอลเร็ว

43. นายชัยพร วิรุวรรณ
ส่วนสูง 184 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ตำแหน่ง บอลเร็ว

44. นายสุวิทย์ อาบูบาก้า โชว์
ส่วนสูง 193 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ตำแหน่ง บอลเร็ว

45. นายเกษม เกิดพงษ์
ส่วนสูง 190 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่ง บอลเร็ว, หัวเสา

46. นายภูวดินทร์ จันทร์เขียว
ส่วนสูง 177 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนประชาบำรุง
ตำแหน่ง บอลเร็ว, ตัวเซต

47. นายณัฐพนธ์ เต็มราม
ส่วนสูง 180 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ตำแหน่งที่เล่น บีหลัง

48. นายวัชรินทร์​ พิทักษ์
ส่วนสูง 196 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง บีหลัง

49. นายธนพล อ่อนวัน
ส่วนสูง 185 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่ง บีหลัง

50. นายพสิษฐ์ สุแก้ว
ส่วนสูง 192 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่ง บีหลัง

51. นายศรายุทธ เดชพละ
ส่วนสูง 184 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง บีหลัง

52. นายสุทธิภัทร เสตา
ส่วนสูง 186 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่ง บีหลัง

53 .นายธนภัทร นาวารี
ส่วนสูง 180 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนด่านช้าง​วิทยา​
ตำแหน่ง บีหลัง

54. นายพงษ์พัฒน์ แสนสุข
ส่วนสูง 174 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนด่านช้างวิทยา
ตำแหน่ง บีหลัง

55. นายจักรพันธ์ วิรุณภักดี
ส่วนสูง 175 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่ง บีหลัง

56. นายวงศกร​ ​อาจ​พันธุ์​
ส่วนสูง 177 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่ง บีหลัง

57. นายเบญญามินทร์ ชีวาใหม่
ส่วนสูง 186 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ตำแหน่ง บีหลัง

58. เด็กชายธีรเมธ ปัดทำ
ส่วนสูง 182เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ตำแหน่งบีหลัง

59. นายอาทิตย์ หอมเทียน
ส่วนสูง 185 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ตำแหน่ง บีหลัง

60. นายสุทัศน์ เหมือยไธสงค์
ส่วนสูง 182เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ตำแหน่ง บีหลัง

61. นายภูริ​ แสงทองล้วน
ส่วนสูง 183 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง หัวเสา

62. นายสัตตยา​ วะดีศิริศักดิ์
ส่วนสูง 188 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง หัวเสา

63. นายเทพพิรุณ แซนพิมาย
ส่วนสูง 181เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่ง หัวเสา

64. นายโชคอนันต์ ธรรมลุน
ส่วนสูง 182 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง หัวเสา

65. นายสุรินทร์ธร อินทร์ยก
ส่วนสูง 182 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนชุมแพศึกษา
ตำแหน่ง หัวเสา

66. นายปรเมษฐ์ เชื้อสุวรรณ์
ส่วนสูง 172 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนด่านช้างวิทยา
ตำแหน่ง หัวเสา

67. นายธนกร คัณทักษ์
ส่วนสูง 190 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
ตำแหน่ง หัวเสา

68. นายชูศักดิ์ ภูมิอ่อน
ส่วนสูง 186 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ตำแหน่ง หัวเสา

69. นายอโณทัย วันนา
ส่วนสูง 183 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ตำแหน่ง หัวเสา

70. เด็กชายกิตติพงษ์ สังศักดิ์
ส่วนสูง 185 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
ตำแหน่ง หัวเสา

71. นายวีระชัย จักร์แพง
ส่วนสูง 180 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
ตำแหน่ง หัวเสา

72. นายจักรพันธ์ นาควิเศษ
ส่วนสูง 180 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่ง หัวเสา

73. นายภูวฤทธิ์ ทองไธสง
ส่วนสูง 184 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่ง หัวเสา

74. นายภูติดล ทากาบุตร
ส่วนสูง 178เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ตำแหน่ง หัวเสา

75. นายยศกร​ หมั่นเสมอ
ส่วนสูง 174เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ตำแหน่ง หัวเสา

76. นายพีรพันธ์ เมืองนาง
ส่วนสูง 176 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเพ็ญพิยามคม
ตำแหน่ง หัวเสา

77. นายภาณุพงศ์ อิ่มโสม
ส่วนสูง 175เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
ตำแหน่ง หัวเสา

78. นายวัชรพงษ์ เส้นตรง
ส่วนสูง 175 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
ตำแหน่ง หัวเสา

79. นายไพฑูรย์ พละเดช
ส่วนสูง 186เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ตำแหน่ง หัวเสา

80. นายนันทกร​ นาอุดม
ส่วนสูง 175 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนสว่างอารมณ์​วิทยาคม
ตำแหน่ง หัวเสา

81. นายตะวัน คงบุตร
ส่วนสูง 187เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ตำแหน่ง หัวเสา, บีหลัง

82. นายณัฐ​พงศ์​ บุญ​ช่วย​เจริญ
ส่วนสูง 184.5เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ตำแหน่ง หัวเสา, บีหลัง

83. นายณรงค์​ กำชุน
ส่วนสูง 180 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง ตัวเซต

 84. นายภาณุวัฒน์​ เวชเดช 
ส่วนสูง 184 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่ง ตัวเซต

85. นายรัฐภูมิ ชุมพล
ส่วนสูง 183เซนติเมตร
สังกัด  โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่ง ตัวเซต

86. นายจักรี อุดมประเสริฐ 
ส่วนสูง 185เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง ตัวเซต

87. นายวัชรกูล พิทย์พระ
ส่วนสูง 173 เซนติเมตร
สังกัดโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง ตัวเซต

88. นายนครินทร์ เสตา
ส่วนสูง 182 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่ง ตัวเซต

89. นายปราโมทย์ ยศสันเทียะ
ส่วนสูง 180 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่ง ตัวเซต

90. นายพงศ์พล ไสสา
 ส่วนสูง 182 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนชุมแพศึกษา
ตำแหน่ง ตัวเซต

91. นายณัฐวุฒิ​ เซี่ยงฉี​
ส่วนสูง 167 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนด่านช้าง​วิทยา​
ตำแหน่ง ตัวเซต

92. นายเชิดชัย ฉิมพิภพ
ส่วนสูง 178 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
ตำแหน่ง ตัวเซต

93. นายรัชพล แสงษา
ส่วนสูง 176 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ตำแหน่ง ตัวเซต

94. นายกมลภพ สอนสืบ
ส่วนสูง 173 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่ง ตัวเซต

95. นายบูรพา หารฟ้า
ส่วนสูง 179 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
ตำแหน่ง ตัวเซต

96. นายศักรินทร์ บุตรด้วง
ส่วนสูง 174 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ตำแหน่ง ตัวเซต

97. นายสรวิชญ์ ลีลา
ส่วนสูง 173 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ตำแหน่ง ตัวเซต

98. นายอภิชาติ มณีขวัญ
ส่วนสูง 174 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ตำแหน่ง ตัวเซต

99. นายโอภาส ทองจิตร์
ส่วนสูง 176 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ตำแหน่ง ตัวเซต

นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องมารายงานตัวเพื่อทดสอบทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับนักกีฬาที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพสมาคมกีฬาบอลจะแจ้งให้ทราบต่อไป และจะเรียกรายงานตัว และเก็บไว้ฝึกซ้อมในวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับผลงานของทีมชาติไทย ในการแข่งขันปี 2018 ที่ประเทศอิหร่าน จบการแข่งขันในอันดับที่ 5