โรงพยาบาลธนบุรี ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงพยาบาลธนบุรี ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรน่า วันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

  1. เพื่อดูแลผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยจะมีห้องแยกโรคพื้นที่เฉพาะ ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรค
  2. เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อความมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  3. เพื่อให้ความร่วมมือกับนโยบายของหน่วยงานรัฐบาล ในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สงสัยว่าจะป่วยได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า ประเทศไทยเตรียมพร้อมประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรงพยาบาลธนบุรีจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการทุก ๆ ท่าน โรงพยาบาลธนบุรี #เป็นห่วงนะ