การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สั่งงดจัดมวยทั่วประเทศชั่วคราว เพื่อคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้านเวทีมาตรฐานจัดต่อไปได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสตามที่รัฐบาลกำหนด

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ออกประกาศงดอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีหนังสือสั่งการเป็นอย่างอื่น โดยเป็นการขอความร่วมมืองดจัดการแข่งขันมวย ซึ่งได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ทุกจังหวัด

ซึ่งเนื้อหาคือ ด้วยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ปัญหาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 14 ข้อ 

โดยในข้อ 1.14 มีรายละเอียดดังนี้ ให้หน่วยราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา, การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการค้าตามปกติ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคสำคัญ

เพื่อให้เป็นการสอดรับกับข้อสั่งการดังกล่าว และให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยจึงขอความร่วมมือนายทะเบียนจังหวัด งดอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีหนังสือสั่งการเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้จากการสอบถามไปยัง นายวิบูณ จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. ได้รับการยืนยันว่า คำสั่งดังกล่าวจะบังคับใช้เฉพาะการขออนุญาตจัดชกมวยในจังหวัดต่างๆ เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเวทีมวยมาตรฐานในกรุงเทพฯ โดยเวทีมวยมาตรฐานยังสามารถจัดแข่งขันต่อไปได้แต่ควรต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส (โควิด-19) ตามที่รัฐบาลกำหนด

ด้านเวทีมวยช่อง 7 สี ได้ออกประกาศห้ามแฟนมวยเข้าชม "ศึกมวยไทย 7 สี" ตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง