เช็คชื่อเหล่านักตบจากทั้ง 14 ทีม ที่จะร่วมบู๊เลกที่สองของศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 ได้ที่นี่

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง 14 ทีม ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน "ซีพี" วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 15 ฤดูกาล 2020

ประเภททีมชาย
เกาะกูดคาบาน่า

1. (1.) เตชิษฏ์ หาญพะยอม
2. (2. ) ประวิทย์ ระดาดาษ
3. (4.) กิตติศักดิ์ สิงห์พรหม
4. (5.) คมศร ภาษี
5. (6.) อัมรินทร์ พรหมมหาราช
6. (7.) วัชเรศ ตาดี
7. (8.) พีระยุทธ เพ็ชรพูล
8. (10.) อดิกันต์ อรุณ
9. (11.) ชินพันธ์ นาชัยสิทธิ์
10. (12.) ภูวนันท์ สายกลาง
11. (15.) อรรถศักดิ์ ขันทะกะพันธ์
12. (16.) ฐากร ช่วยมี
13. (17.) จิรายุทธ สิงห์กล้า
14. (19.) ไชยา บาลคำมี
15. (20.) ยุทธนา ดีรักษา
16. (22.) เกียรติศักดิ์ ชะนะดี
17. (23.) นิวัตร อรศรี
18. (24.) ธนากร สุวรรณศรี

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : อานนทภัทร เทียนสุวรรณ

วิสาขา
1. (1.) ชนาธิป จำปาเสน
2. (3.) จักรพงศ์ ทองกลาง
3. (4.) เกียรติกูล ใจแสน
4. (5.) ศุภชัย ประจง
5. (6.) ศิวพล สุวรรณศรี
6. (7.) จักรแก้ว จูเชียร
7. (8.) อนุชา คชวงษ์
8. (9.) เดชวัฒน์ แจ้งสว่าง
9. (10.) ภัทรภณ บัวพุด
10. (11.) ศิริเทพ พัศดุ
11. (13.) คงกะพัน ทองขาว
12. (14.) กฤษฎา สมคะเน
13. (15.) มาร์ค เอสเปโฮ (ฟิลิปปินส์)
14. (16.) ฟาบิโอ ไกโอ (บราซิล)
15. (17.) ชุติพงษ์ ศุกรโยธิน
16. (18.) วุฒิธพร อยู่คง
17. (19.) ธนาธิป กุลประกอบกิจ
18. (22.) ยุทธนา ทั่งทอง

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : สาริน ก้านเกตุ

นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี  
1. (2.) คมสัน พูลสังข์
2. (3.) วันชัย ทัพวิเศษ
3. (4.) จานิตา สุรัธ (ศรีลังกา)
4. (6.) พงษ์ศิริ สว่างศรี
5. (7.) ยุรนันท์ บัวแดง
6. (8.) ไอมัล ข่าน (ปากีสถาน)
7. (9.) นันทวุฒิ แตงกระโทก
8. (10.) อนุชา ปิ่นสุวรรณ
9. (11.) ธนโชติ ทองด้วง
10. (12.) กิตติพงษ์ สุขศาลา
11. (13.) จิรวัฒน์ ทำทอง
12. (14.) ธนภัทร เจริญสุข
13. (16.) จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง
14. (17.) สราญจิต เจริญสุข
15. (18.) วุฒิชัย สุขศาลา
16. (21.) บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร
17. (22.) ธนัสถ์ บำรุงภักดี
18. (23.) พงศกร ศรีพลกรัง

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท เผด็จศึก วรรณโชติ

ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก วีซี
1. (1.) ณัฐวุฒิ ศรีบุญ
2. (2.) ประเสริฐ ปิ่นแก้ว
3. (3.) นายอมรเทพ คนหาญ
4. (4.) อนุตร พรมจันทร์
5. (6.) พสิษฐ์ สุแก้ว
6. (7.) ณัฐพล กล้าหาญ
7. (8.) นายกิตติธัช นุวัตดี
8. (9.) ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์
9. (10.) ชัชวาล จันทร์ชื่น
10. (11.) ศิวดล สันหาธรรม
11. (12.) บุญชัย เชื้อตะวันงาม
12. (13.) ณัฐพล คำเบ้า
13. (14.) ชินาธิป แปงแก้ว
14. (15.) เหมราช เมืองซื่อ
15. (16.) ชยุตม์ คงเรือง
16. (17.) เกียรติศักดิ์ ขันลิวุฒิ
17. (20.) เอกวีร์ บางศรี
18. (23.) ธวัชชัย มีแก่น

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : พันจ่าอากาศเอก กำพล ศรีโพธิ์

เอเชีย จีเอส สมุทรสาคร
1. (1.) ยานากาวะ ดาอิจิ (ญี่ปุ่น)
2. (3.) อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์
3. (4.) ศรีวิชัย มีระหงษ์
4. (5.) อดิเทพ แก้วพรม
5. (8.) พีรพรรณ สีเหลืองนอก
6. (9.) จักรกฤษณ์ จันทร์ไตร
7. (10.)อัศนพรรณ จันทจร
8. (11.) ชัยพิพัฒน์ บัวเกษ
9. (12.) ธนทัต ทวีรัตน์
10. (13.) พงษ์พัฒน์ แสงอุไร
11. (14.) กฤษณะ เล็กเพ่อ
12. (16.) วรวิทย์ ฤทธิชัย
13. (18.) สมเกียรติ สมบัติ
14. (19.) สมทรง แก้วระวัง
15. (20.) ธนายุทธ ถมหนวด
16. (22.) คงกฤช เครืออินทร์
17. (23.) ริวโนสุเกะ อิเคดะ (ญี่ปุ่น)
18. (24.) มนตรี พ่วงลิบ

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : เจริญ จันทร์เจริญใจ

ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี
1. (1.) จิรายุ รักษาแก้ว
2. (2.) ยุทธกาญจน์ บุญรัตน์
3. (3.) อังเดร ฟรังซา (บราซิล)
4. (4.) หลุยซ์ เปร็อตโต (บราซิล)
5. (6.) ชัยวัฒน์ ถุงคำ
6. (7.) ธีรศักดิ์ นาคประสงค์
7. (8.) สรนันต์ น่วมพารา
8. (9.) พิพัฒน์ จันทร์สุขศรี
9. (10.) กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์
10. (13.) เกริกพงษ์ เพ็ญสุข
11. (14.) จักรภพ แสงสี
12. (16.) กันตพัฒน์ คูณมี
13. (17.) อดิพงษ์ ผลภิญโญ
14. (18.) ภัทรพงศ์ ศรีพล
15. (19.) ภูวพล โสภาพล
16. (22.) ณัฐพงษ์ แคะนาค
17. (24.) ธูปดิษฐ์ พระพุทธ
18. (25.) กฤษดา นิลไสว

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : เรืออากาศตรี สมบูรณ์ นาคผึ่ง

แอร์ฟอร์ซ
1. (1.) พิทักษ์ อู่สูงเนิน
2. (2.) ชาญชัย จงฟุ้งกลาง
3. (3.) กฤษฎา หงษ์เวียงจันทร์
4. (5.) ณัฐภัทร พรหมมณี
5. (8.) ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์
6. (9.) ปิยะรัฐ ตุ้นทัพไทย
7. (12.) อนุชิต ภักดีแก้ว
8. (13.) มาวิน มณีวงษ์
9. (14.) ธีรพล จันทระเสนา
10. (15.) เตมีร์ มูซา อูลู (คีร์กีซสถาน)
11. (17.) มูฮัมหมัด วาซีม (ปากีสถาน)
12. (18.) พิษณุ หารคำตัน
13. (19.) ประสิทธิ์ พิลาดวง
14. (21.) สันติ สมสุข
15. (22.) มนตรี แหวนประดับ
16. (23.) วิสกร โขนัง

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : พันจ่าอากาศเอก อนุชา ศรีสุข

ประเภททีมหญิง
โปรเฟล็กซ์ วีซี

1. (2.) กัญญารัตน์ ชินทวัน
2. (3.) นัฐจิรา จันทร์เพ็งเพ็ญ
3. (4.) ปิยะรัตน์ บุดดาวงศ์
4. (5.) ศุภาวรรณ พรามเริก
5. (8.) ธัญญารัตน์ ศรีชัยนาท
6. (9.) ณัฐธิมา กุบแก้ว
7. (10.) จิราพร รูปสม
8. (11.) สุจิวรรณ บุญช่วย
9. (13.) พรพิมล คงกะพันธ์
10. (14.) ณิตญา แช่มช้อย
11. (15.) นิธิวรรณ มาเลิศ
12. (17.) ชลดา เกษรินทร์
13. (18.) ภัททิรา สุขโข
14. (19.) ชญานี แดงเมฆา
15. (20.) อารีรักษ์ อัมภรัตน์
16. (21.) ทัดดาว การวิทยี
17. (23.) เกวลิน สุวรรณวงศ์
18. (25.) จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ภัทรณัฐ ดีมา

นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี  
1. (1.) ยุพา สนิทกลาง
2. (2.) นกยูง เภาวะนะ
3. (3.) สิริมา มานะกิจ
4. (4.) อุสา ดาวเวิน
5. (5.) ปรียา หินดำ
6. (6.) กฤตฆนรรจ์ ผ่านสำแดง
7. (7.) วนัทดา ทองหนุน
8. (9.) วณิชยา หล่วงทองหลาง
9. (10.)ธิดารัตน์ เพ็งวิชัย
10. (11.) ไดมี รามิเรซ (คิวบา)
11. (12.) อนงค์พร พรหมรัด
12. (13.)นุศรา ต้อมคำ
13. (14.) เยาวลักษณ์ มหาอ้น
14. (15.) วรรณนิษา อุดอิน
15. (16.) วิรวรรณ สัตยานุชิต
16. (17.) สตราชิมิรา ฟิลิโพวา (บัลแกเรีย)
17. (19.) ชัชชุอร โมกศรี
18. (20.) สิริกร สิงห์สม

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท เผด็จศึก วรรณโชติ

เจนเนอราลี่ สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค 
1. (1.)  สุพัตรา ไพโรจน์
2. (3.) วิภาวี ศรีทอง
3. (4.) ศศิวิมล แสงปาน
4. (5.) ปลื้มจิตร์ ถินขาว
5. (7.) พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
6. (8.) ฐิราวรรณ แสงอบ
7. (9.) สุทัตตา เชื้อวู้หลิม
8. (10.) วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์
9. (11.) น้ำผึ้ง คำอาจ
10. (14.) ภัททิยา จวงจันทร์
11. (15.) วราภรณ์ ภูมิเจริญ
12. (17.) วัชรียา นวลแจ่ม
13. (18.) อัจฉราพร คงยศ
14. (19.) โสรยา พรมหล้า
15. (20.) ธนัชชา สุขสด
16. (21.) นภัสสรณ์ อัมรินทร์รัตน์
17. (23.) จาง เสี่ยวหยา (จีน)
18. (24.) ซุนเจี๋ย (จีน)

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค

อาร์เอสยู วีซี 
1. (2.) ภคนันท์ วันเพ็ญ
2. (4.) สมใจ สีมูลละ
3. (5.) ณัฐกานต์ เห็ดทอง
4. (6.) ชุติมณฑน์ สากร
5. (7.) สมัชญา ลังบุปผา
6. (9.) ปวีณ์นุช เรืองรัมย์
7. (11.) รุจิษยา กันสัตรู
8. (12.) กุลภรณ์ แก้วรอดไว
9. (13.) กาญจนา กุไธสง
10. (15.) สุทินา พาสังข์
11. (16.) วริษา ยิ้มใย
12. (17.) ศิริพร ใจเด็ด
13. (18.) ชมพูนุช จิตสบาย
14. (19.) ภัทราทิพย์ แสนตระกูล
15. (20.) ประภัสสร กองอุดม
16. (22.) ยุวลี โชคสมัย
17. (23.) อริษา พรมนก
18. (24.) กุลธิดา หามนตรี

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : จ่าสิบเอก สุวัฒน์ จีรพันธ์

ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี
1. (1.) วิรัลยุพา อินทร์จันทร์
2. (2.) ฉัตรสุดา นิละภา
3. (3.) พิมพ์พิลา หมึกขุนทด
4. (5.) อนิสา ยอดพินิจ
5. (6.) อรอุมา สิทธิรักษ์
6. (7.) อลิสา เส้งเสน
7. (9.) จรัสพร บรรดาศักดิ์
8. (10.) ศศิธร พิมพา
9. (11.) ศศิภาพร จันทวิสูตร
10. (13.) ณัฏฐณิชา ใจแสน
11. (15.) มลิกา กันทอง
12. (16.) นริศรา แก้วมะ
13. (17.) กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์
14. (19.) พรรณภา จันทร์พุก
15. (20.) สุวพิชญ์ สุวรรณสิงห์
16. (21.) อำพร หญ้าผา
17. (23.) ตู้ ชิงชิง (จีน)
18. (24.) เจิ้ง อี้ซิน

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : วรรณา บัวแก้ว

3BB นครนนท์
1. (1.) สุจิตรา โพธิ์สม
2. (2.) สิริกานดา วงค์โสภา
3. (3.) ฑิชาญา บุญเลิศ
4. (4.) ปาริชาติ อินทรสิทธิ์
5. (5.) ลอเรนา ซูเลตา การ์เซีย (โคลอมเบีย)
6. (6.) กัตติกา แก้วพิน
7. (7.) ณฤมล ขานอัน
8. (8.) วาสนา สว่างศรี
9. (9.) จิดาภา นาหัวหนอง
10. (10.) เสาวภา สู่สุข
11. (11.) อรอนงค์ ไสยศรี
12. (12.) พิมพิชยา ก๊กรัมย์
13. (13.) ฑิชากร บุญเลิศ
14. (14.) สินีนาฏ โพธิ์เจริญ
15. (15.) แคโรลิเน ดิอัส โกดอย (บราซิล)
16. (16.) ศุภาวรรณ บุญศักดิ์เลิศ
17. (23.) จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต อินเลี้ยง

ขอนแก่นสตาร์ วีซี  
1. (1.) กรรณิกา สิทธิแพทย์
2. (2.) ฑิฆัมพร ช้างเขียว
3. (3.) พรพรรณ เกิดปราชญ์
4. (4.) ทัดดาว นึกแจ้ง
5. (7.) คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ
6. (8.) พรทิพย์ แสนตรง
7. (9.) หทัยรัตน์ จารัตน์
8. (10.) นัชชานันท์ โมรา
9. (11.) อุไรรัตน์ เหลาแหลม
10. (12.) บุญญารัตน์ หอมสมทรัพย์
11. (13.) รุ่งฤทัย แสงสาคร
12. (14.) ชิตพร กำลังมาก
13. (15.) เอ็มอร พานุสิทธิ์
14. (16.) กรรณิการ์ ธิปะโชติ
15. (17.) สุนิตรา สีบาล
16. (18.) ไอรดา พลดร
17. (21.) สุรัสวดี บุญยืน
18. (23.) ฐาปไพพรรณ ไชยศรี

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : อภิรัฐ งามมีฤทธิ์