วิ่ง 2 แผ่นดินไทย - เมียนมา อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563  

วัตถุประสงค์

1.ประชาสัมพันธ์ แนะนำ เขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านเก่าและช่องทางการติดต่อกับประเทศเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี

2.ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานที่ซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์ของจังหวัดกาญจนบุรี

3. สร้างความสัมพันธ์อันดีฉันพี่น้องระหว่างคนในชาติ และระหว่างชาติ

4.เพื่อนำเงินที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายในการจัดวิ่งไปใช้ในการสนับสนุนการศึกษา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบริเวณชายแดนหมู่บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี และส่งเสริมความสัมพันธ์สนับสนุนและขับเคลื่อนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-เมียนมา

วันที่วิ่ง 

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563                                

สถานที่วิ่ง

ปล่อยตัวนักวิ่ง

ประเภท 5 กม. ปล่อยตัว 07.00 น. ณ บริเวณด่านศุลกากรขาเข้า

ประเภท 10.5 กม. ปล่อยตัว 06.30 น. ณ บริเวณด่านศุลกากรขาเข้า

ระยะวิ่งและค่าสมัคร

FunRun   ค่าสมัคร  350 บาท

Mini marathon  ค่าสมัคร  500 บาท

VIP  ค่าสมัคร 1,000 บาท

แบบเสื้อที่ระลึก

การรับเสื้อ 

รับด้วยตนเอง

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  10.00 น. - 17.00 น. ณ อบต.บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 - รับที่หน้างาน ก่อนเริ่มปล่อยตัว
 

ถ้วยรางวัล

1. ประเภทรุ่นอายุ 19 ลงมา ถ้วยรางวัลชาย 5 หญิง 5 รวม 10 ใบ

2. ประเภทรุ่นอายุ 20-39 ถ้วยรางวัลชาย 5 หญิง 5 รวม 10 ใบ

3. ประเภทรุ่นอายุ 40 ขึ้นไป ถ้วยรางวัลชาย 5 หญิง 5 รวม 10 ใบ

*** รวมถ้วยรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 30 ใบ****