10 ประเทศร่วมอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทยนานาชาติครั้งที่ 1 เพิ่มศักยภาพครูฝึกแม่ไม้มวยไทย เพื่อผสานความเป็นไทย โยงใยสู่ความเป็นสากล

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย , มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม,สมาคมครูมวยไทย,สถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย และสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม ได้มีการร่วมจัดอบรม ผู้ฝึกสอนมวยไทยนานาชาติครั้ง 1 ขึ้นที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีต่างชาติเข้าร่วมมากกว่า 10 ประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น แม็กซิโก แคนนาดา อเมริกา เป็นต้น  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมคาดว่าจะส่งผลดีต่อการเผยแพร่ ศิลปะแม้ไม้มวยไทย ไปสู่สากล โดยผ่านการอบอม จากบุคลากร หน่วยงานองค์กรมวยไทย เช่น ครูมวยไทยสามารถ พยัคฆ์อรุณ,  ครูเป็ด เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง, ครูหมู  ผุดผาดน้อย วรวุฒิ ฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกมวยสากล และ  ครูขาวผ่อง สิทธิชูชัย รวมถึงครูมวยผู้ทรงคุณวุติของการกีฬาแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้ 

Mr.SONG DELONG  ผู้เข้าอบรมจากประเทศจีน ซึ่งมีประสบการณ์ ดำรงตำแหน่งเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ เป็นรองนายกสมาคมวูซูปักกิ่ง เจ้าของ JIANMEI GYM ที่ปักกิ่ง และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและจัดการแข่งขัน IKC K9 ที่ประเทศจีน กล่าวว่า ได้วางแผนงานเกี่ยวกับการเปิดตลาดมวยไทยและสร้างมูลค่าให้ให้แก่บุคคลากรมวยไทย ที่ประเทศจีนในอนาคต ร่วมถึงการสร้างงานให้แก่ครูมวยไทย  โดยมีสวัสดิการความคุ้มครองความปลอดภัยของครูมวย

โดยการอบรมครั้งนี้ถือเป็นการอบรมที่มีคุณภาพและได้รับความรู้เกี่ยวกับมวยไทย ของไทยจากต้นตำรับที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นกีฬาที่นิยมและสวยงามในแบบของศิลปะการต่อสู้มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้โบราณซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบรรพชนชาวไทย การสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมแม่ไม้มวยไทย คือความภาคภูมิใจที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน เพื่อให้มวยไทยยังคงอยู่คู่เมืองไทย