ตู้ขายสินค้าของเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว ณ สถานีรถไฟแม่กลอง (ตลาดร่มหุบ) จ.สมุทรสาคร

           7- Eleven Vending Machine ส่งมอบความสะดวกแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวตลาดร่มหุบ จ.สมุทรสงคราม
คุณเพียรฑอง เฉิดรัศมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ 4 บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมกับผู้บริหารการรถไฟ โดยมี คุณพิเชษฐ์ เนกขัมม์ หัวหน้างานการเช่าและบริหารสัญญา, คุณสรายุทธ ไกรเกรอะ สารวัตรงานเดินรถ จ.สมุทรสงคราม และคุณพัฒนา วงศ์มุจินทร์ หัวหน้านายสถานีรถไฟแม่กลอง ร่วมเป็นประธานเปิดให้บริการ 7-Eleven Vending Machine ตู้จำหน่ายสินค้าของเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อบริการคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาที่หาของรับประทานยาก เช่น ยามค่ำคืน ณ สถานีรถไฟแม่กลอง (ตลาดร่มหุบ) จ.สมุทรสงคราม

           ซึ่งตู้นี้จะช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้แสงสว่างจากตู้ยังช่วยผู้มาใช้บริการสถานีรถไฟรู้สึกปลอดภัย จึงได้รับความสนใจจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก