รัฐบาลมอบเงินรางวัล 224 ล้านบาทให้นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล ร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า "ในนามของรัฐบาลและพี่น้องชาวไทย ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมในการแข่งขันกีฬาชีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ผ่านมาถือเป็นความสำเร็จและเป็นเกียรติประวัติที่นักกีฬาทีมชาติไทยได้สร้างชื่อเสียง และนำความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง จากความสำเร็จของนักกีฬา เป็นผลมาจากความเสียสละกำลังกาย กำลังใจของนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกคน แสดงให้เห็นศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาได้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศได้เป็นอย่างดีขอชื่นชมในการปฏิบัติงานของผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้อย่างดียิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จ และรางวัลเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาความสามารถของตนเองให้ประสบความสำเร็จ ในการแข่งขันครั้งต่อๆไป"

"รัฐบาล จะให้การสนับสนุนทางด้านกีฬาของประเทศอย่างเต็มที่ โดยจะพยายามผลักดันให้เกิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อใช้ในการพัฒนานักกีฬา อย่างเป็นระบบ อันจะทำให้การกีฬาของชาติสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างทัดเทียม และจะให้เผยแพร่ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปสู่เยาวชน, ประชาชนที่สนใจเล่นกีฬาแข่งขันกีฬาให้มากที่สุด ขอขอบคุณ บุคคล และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการกีฬาของชาติให้ทัดเทียมกับนานาประทศ สามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสูประทศชาติ จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า ผลงานที่ท่านได้สร้างไว้นั้น ถือเป็นเกียรติประวัติของประเทศชาติ และวงศ์ตระกูล และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติในการที่จะพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพ ในระดับต่างๆ ต่อไป รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน ขอให้รักษาความดี และเกียรติยศที่ได้รับนี้ไว้ ให้มั่นคง สืบไป สำหรับนักกีฬาที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมและทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และประสบความสำเร็จในการแข่งขันในโอกาสต่อไป"

นักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ปี 2019 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562 โดยที่ประทศไทย จบการแข่งขันในอันดับที่ 3 จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 11 ประเทศ ได้รับ 92 เหรียญทอง 103 เหรียญเงิน และ 123 เหรียญทองแดง

รัฐบาล โดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กีฬาที่ให้การสนับสนุน พัฒนากีฬาของชาติ ได้มอบเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา, ผู้ฝึกสอน และ สมาคมกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน โดยมอบให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทอง 300,000 บาท , เหรียญเงิน 150,000 บาท และเหรียญทองแดง 75,000 บาท รวมทั้ง ผู้ฝึกสอน ได้รับเงินรางวัล 20% ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ สำหรับประเภทที่มีนักกีฬาไม่เกิน 6 คน และ 10% ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ สำหรับประเภทที่มีนักกีฬา ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ส่วน สมาคมกีฬา ได้รับ 3% ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ โดยเงินรางวัลที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบให้กับนักกีฬา , ผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬา ที่ได้เหรียญรางวัลครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 224,362,500 บาท (นักกีฬา 154,575,000 บาท , ผู้ฝึกสอน 23,797,500 บาท และสมาคมกีฬา 45,990,000 บาท) ประกอบด้วย

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 450,000 บาท (นักกีฬา 300,000 บาท ผู้ฝึกสอน 60,000 บาท และสมาคมกีฬา 90,000บาท)

สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ได้ 12 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน และ 12 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 18,225,000 บาท (นักกีฬา 12,150,000 บาท , ผู้ฝึกสอน 2,430,000 บาท และสมาคมกีฬา 3,645,000 บาท)

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 2,812,500 บาท (นักกีฬา 1,875,000 บาท , ผู้ฝึกสอน 375,000 บาท และสมาคมกีฬา 562,500 บาท)

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ได้ 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 5,715,000 บาท (นักกีฬา 3,900,000 บาท , ฝึกสอน 645,000 บาท และสมาคมกีฬา 1,170,000 บาท)

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยฯ ได้ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 2,587,500 บาท (นักกีฬา 1,725,000 บาท , ผู้ฝึกสอน 345,000 บาท และสมาคมกีฬา 517,500 บาท)

สมาคมกีฬาคูราชแห่งประเทศไทย ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 1,800,00 บาท (นักกีฬา 1,200,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 240,000 บาท และสมาคมกีฬา 360,00 บาท)

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 6,525,000 บาท (นักกีฬา 4,350,000 บาท , ผู้ฝึกสอน 870,000 บาท และสมาคมกีฬา 1,305,000 บาท)

สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ได้ 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 1,912,500 บาท (นักกีฬา 1,2750,00 บาท , ผู้ฝึกสอน 255,000 บาท และสมาคมกีฬา 382,500 บาท)

สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยฯ ได้ 3 เหรียญทอง รับเงินรางวัลรวม 9,540,000 บาท (นักกีฬา 6,600,000 บาท , ผู้ฝึกสอน 960,000 บาท และสมาคมกีฬา 1,980,000 บาท)

สมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 2,137,500 บาท (นักกีฬา 1,425,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 285,000 บาท และสมาคมกีฬา 427,500 บาท)

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยฯ ได้ 7 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 5,962,500 บาท (นักกีฬา 3,975,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 795,000 บาท และสมาคมกีฬา 1,192,500 บาท)

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยๆ ได้ 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 1,462,500 บาท (นักกีฬา 975,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 195,000 บาท และสมาคมกีฬา 292,500 บาท)

สมาคมกีฬาเทบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 1,687,500 บาท (นักกีฬา 1,125,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 225,000 บาท และสมาคมกีฬา 337,500 บาท)

สมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 1,260,000 บาท (นักกีฬา 900,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 90,000 บาท และสมาคมกีฬา 270,000 บาท)

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ 3 เหรียญเงิน รับเงินรางวัลรวม 5,940,000 บาท (นักกีฬา 4,200,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 480,000 บาท และสมาคมกีฬา 1,260,000 บาท)

สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 675,000 บาท (นักกีฬา 450,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 90,000 บาท และสมาคมกีฬา 135,000 บาท)

สมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญเงิน รับเงินรางวัลรวม 5,040,000 บาท (นักกีฬา 3,600,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 3,600,00 บาท และสมาคมกีฬา 1,080,000 บาท)

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 6,495,000 บาท (นักกีฬา 4,575,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 547,500 บาท และสมาคมกีฬา 1,372,500 บาท)

สมาคมกีฬาโบว์สิ่งแห่งประเทศไทยฯ ได้ 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 1,125,000 บาท (นักกีฬา 750,00 บาท, ผู้ฝึกสอน 150,00 บาท และสมาคมกีฬา 225,000 บาท)

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ได้ 5 เหรียญเงิน รับเงินรางวัลรวม 1,575,000 บาท (นักกีฬา 1,050,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 210,000 บาท และสมาคมกีฬา 315,000 บาท)

สมาคมกีฬาปันจักสีสัตแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 1,462,500 บาท (นักกีฬา 975,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 195,000 บาท และสมาคมกีฬา 292,500 บาท)

สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รับเงินรางวัลรวม 2,700,000 บาท (นักกีฬา 1,800,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 360,000 บาท และสมาคมกีฬา 540,000 บาท)

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 5,625,000 บาท (นักกีฬา 3,750,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 750,000 บาท และสมาคมกีฬา 1,125,000 บาท)

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปิดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยฯ ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 2,025,000 บาท (นักกีฬา 1,350,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 270,000 บาท และสมาคมกีฬา 405,000 บาท)

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญเงิน รับเงินรางวัลรวม 4,200,000 บาท (นักกีฬา 3,000,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 300,000 บาท และสมาคมกีฬา 900,000 บาท)

สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ได้ 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รับเงินรางวัลรวม 2,475,000 บาท (นักกีฬา 1,650,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 330,000 บาท และสมาคมกีฬา 495,000 บาท)

สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยฯ ได้ 2 เหรียญเงิน รับเงินรางวัลรวม 1,575,000 บาท (นักกีฬา 1,050,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 210,000 บาท และสมาคมกีฬา 315,000 บาท)

สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยฯ ได้ 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 2,925,000 บาท (นักกีฬา 1,950,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 390,000 บาท และสมาคมกีฬา 585,000 บาท)

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยฯ ได้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 3,825,000 บาท (นักกีฬา 2,550,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 510,000 บาท และสมาคมกีฬา 765,000 บาท)

สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 787,500 บาท (นักกีฬา 525,00 บาท, ผู้ฝึกสอน 105,00 บาท และสมาคมกีฬา 157,500 บาท) 

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 3,375,00 บาท (นักกีฬา2,250,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 450,000 บาท และสมาคมกีฬา 675,000 บาท)

สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ ได้ 7 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 8,87,500 บาท (นักกีฬา 5,925,000 บาท,ผู้ฝึกสอน 1,185,00 บาท และสมาคมกีฬา 1,777,500 บาท)

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยฯ ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 2,025,000 บาท (นักกีฬา 1,350,000 บาท, ผู้ฝึกสอน270,000 บาท และสมาคมกีฬา 405,000 บาท)

สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 6,300,000 บาท (นักกีฬา 4,500,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 450,000 บาท และสมาคมกีฬา 1,350,000 บาท)

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยฯ ได้ 2 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 28,042,500 บาท (นักกีฬา 19,875,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 2,205,000 บาท และสมาคมกีฬา 5,962,500 บาท)

สมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 900,00 บาท (นักกีฬา 600,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 120,000 บาท และสมาคมกีฬา 180,000 บาท)

สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยฯ ได้ 3 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 2,925,000 บาท (นักกีฬา 1,950,00 บาท, ผู้ฝึกสอน 390,000 บาทและสมาคมกีฬา 585,000 บาท)

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 10,050,00 บาท (นักกีฬา 7,050,00 บาท, ผู้ฝึกสอน 885,000 บาท และสมาคมกีฬา 2,115,000 บาท)

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยฯ ได้ 2 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 10,522,500 บาท (นักกีฬา 7,275,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 1,065,000 บาท และสมาคมกีฬา 2,182,500 บาท)

สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 1,012,500 บาท (นักกีฬา 675,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 135,000 บาท และสมาคมกีฬา 202,500 บาท)

สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 450,000 บาท (นักกีฬา 300,000 บาท,ผู้ฝึกสอน 60,000 บาท และสมาคมกีฬา 90,00 บาท)

สมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 562,500 บาท (นักกีฬา 375,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 75,000 บาท และสมาคมกีฬา 112,500 บาท) 

สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญทอง รับเงินรางวัลรวม 450,000 บาท (นักกีฬา 300,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 60,000 บาท และสมาคมกีฬา 90,000 บาท)

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยฯ ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน รับเงินรางวัลรวม 4,725,000 บาท(นักกีฬา 3,150,00 บาท, ผู้ฝึกสอน 63,000 บาท และสมาคมกีฬา 945,000 บาท)

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยฯ ได้ 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 3,937,500 บาท (นักกีฬา 2,625,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 525,000 บาท และสมาคมกีฬา 787,500 บาท)

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญทอง รับเงินรางวัลรวม 8,00,000 บาท (นักกีฬา 6,00,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 600,000 บาทและสมาคมกีฬา 1,800,000 บาท)

สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน รับเงินรางวัลรวม 17,640,000 บาท (นักกีฬา 12,600,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 1,260,000 บาท และสมาคมกีฬา 3,780,000 บาท)

สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ 1 เหรียญเงิน รับเงินรางวัลรวม 2,100,000 บาท(นักกีฬา 1,500,00 บาท, ผู้ฝึกสอน 150,000 บาท และสมาคมกีฬา 450,000 บาท)

และชนิดกีฬายิงปืน ได้รับ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง รับเงินรางวัลรวม 1,530,000 บาท (นักกีฬา 1,275,000 บาท, ผู้ฝึกสอน 255,000 บาท)