ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์และพนักงาน เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมส่งต่อความสุข จัดงานมหกรรมวันเด็ก ปี 2563 ทั่วไทย

   

        วันเด็กแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เพื่อให้ความสำคัญกับเด็ก ซึ่งจะเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ ด้วยการปลูกจิตสำนึกที่ดี ให้รู้จักการรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี กล้าคิดกล้าเเสดงออก โดยคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 นี้คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

            ด้านนายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ในฐานะประธานชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชน ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ล่าสุด ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พนักงานร้านเซเว่นฯ, สำนักปฏิบัติการ, ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ, Sub Area, Store Business Partner  พร้อมใจร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งมอบความสุขแก่เด็กๆในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
           
            โดยจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์และพนักงานเซเว่นฯได้ลงพื้นที่จังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมสันทนาการมากมาย อาทิ กรุงเทพมหานคร, ลำพูน, นครสวรรค์, ชลบุรี, จันทบุรี, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต เป็นต้น โดยกิจกรรมในปีนี้เน้นให้เด็กๆ รู้จักการลดเเละเลิกการใช้ถุงพลาสติก ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และการมีจิตสาธารณะ มีกิจกรรมสันทนาการ ของขวัญ ของรางวัลต่างๆ มากมาย และอาหาร เครื่องดื่ม ให้น้องๆ ได้เต็มอิ่มและสนุกสนาน

            บมจ.ซีพี ออลล์ เล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชาติการสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนในวันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีจิตใจที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม ตลอดจนมีจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาสิ่งเเวดล้อมของประเทศ โดยซีพี ออลล์ได้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นไปตามปณิธานองค์กรอันมุ่งมั่นที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”