โรงพยาบาลธนบุรีร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 ปี 2562 กับโครงการ “จิตอาสาทำความสะอาด อนุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลธนบุรีร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 ปี 2562 กับโครงการ “จิตอาสาทำความสะอาด อนุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนจากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกคน